gtu_logo

Genel Bilgi

Başkanlığımız, Üniversitenin Bilgisayar, Ağ ve İletişim hizmetlerini yürüten idari icra birimi olup kurum organizasyon yapısında Genel Sekreterlik Makamına bağlı çalışır.

 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, A Blokta bulunmaktadır ve hizmetlerini en güncel teknolojileri takip ederek tüm öğrenci ve personelimize eğitim ve akademik çalışmalarında optimum yarar sağlayacak şekilde planlanan hizmetleri sunmakla yükümlüdür. 

 

Öğrenci ve personele en son bilişim teknolojilerini kullanarak çağdaş hizmet vermeye gayret etmekte Üniversite öğrenci ve personeli ile tüm birimlere e-posta, web, kütüphane erişimi, mobil erişim, sunucu, yazılım, teknik servis ve ofis hizmetleri sunmaktadır. Başkanlığımız sorumluluğunda sunulan İnternet ve web hizmetleri ile Üniversitemizin yurt içi ve dışına tanıtımı en olgun düzeyde sağlanmakta gerçekleştirdiğimiz yazılım, bakım ve teknik servis hizmetleri ile Üniversitemiz ve devlet bütçesinde önemli oranda tasarruf sağlarken, İdari işleyişin şeffaf ve düzenli olmasına da büyük katkı sağlamaktadır.

Hizmet sunumunda kaliteyi ve verimi arttırmak amacıyla yürütülen faaliyetlerimiz ana hatları ile şunlardır;

  1. Bilgisayarların kurulum ve sağlıklı çalışmalarını temin etmek 
  2. Bilgisayar ağının sağlıklı ve her türlü tehlikeden korunmuş biçimde düzenlenerek hizmete sunulması 
  3. Akademik ve idari işlemlerde yazılımlar aracılığıyla ve teknolojik aygıtlardan yararlanarak olabildiğince verimli hizmet sunumu 
  4. Üniversitemiz ve öğrenci ile personelin dış dünyaya açılımı anlamında web sayfaları tasarımları ve e-posta işlemlerini sağlıklı ve kesintisiz yürütmek 
  5. Arızalı cihaz ve ağ birimlerine ilk müdahaleyi yapacak teknik desteği sağlamak 
  6. Akademik birimlere gerekli olduğunda konumuzla ilgili teknik ve idari destek sağlamak 
  7. Teknoloji ve uygulamada örnek birim olarak gerek üniversiteler gerek birimler arasında ilkleri uygulamak. 
  8. Üniversite işleyişi ile karar verme mekanizmalarına şeffaflık ve hız kazandırmak 
  9. Öğrenci ve personele yerleşke hayatını kolaylaştıracak önlemler almak bu amaçla proje ve uygulamalar gerçekleştirmek 
  10. Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde olmak, yerli ve yabancı kaynaklardan günceli takip etmek


Misyon: Bütün dünyadaki gelişmiş bilişim teknolojilerini yakından takip ederek, bu teknolojileri üniversitemize hızlı, dinamik bir şekilde ve diğer birimlerle tam uyum, diyalog ve koordinasyon çerçevesinde sunmak;
· Öğrenci, Akademisyen ve İdari personelimize etkin ve kaliteli hizmet sunarak memnuniyetlerini sağlamak;
· Tüm teknolojik gelişmeleri yakından izleyerek teknolojik altyapıları güncel tutmak;
yapılacak olan eğitim-öğretim ve araştırma–geliştirme projelerine destek sağlamak;
· Teknoloji ve bilişim alanında öncü bir birim olmaktır.

Vizyon: Gebze Teknik Üniversitesi birimlerinin ihtiyaç duyacağı bilgisayar ve çevre birimleri için satın alma teknik şartlarının oluşturulması, birimlerin gereksinmelerini karşılayacak programlar üretmesi veya bu birimlerde kullanılabilecek paket programları temin edilmesi, bu programların kullanımı hakkında eğitim verilmesi gibi görevleri yürüterek birimlere yardımcı olmaktır. 
· Gelişen bilişim teknolojilerini yakından takip edip uygulamaya geçirerek 21.Yüzyıl Üniversitesi olmanın gereklerini yerine getirmek,
· Ulusal düzeyde çözüm sunabilen, uluslararası düzeyde rekabetçi güncel bilgiyi eğitim-öğretim hizmetlerinde en üst düzeyde kullanan bir birim olmaktır.