Genel Bilgi


Tarihi Gelişim:
    3837 sayılı Kanun ile 11 Temmuz 1992 tarihinde fiilen kurulan ve faaliyetlerine İstanbul’da başlayan Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 03 Aralık 1993 tarihinde Gebze’deki yeni binasına taşınmıştır.

   2547 sayılı Kanun’un 51. ve 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim kurumlarının İdari Teşkilatlanması hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 26. ve 27. maddeleri uyarınca Gebze Teknik Üniversitesi Teşkilatındaki yerini almış olan  Genel Sekterliğine 16.12.1993 tarihinde ilk Genel Sekreter atanmış ve Enstitü Genel Sekreterliği 01.07.1994 tarihinde ilk Senato ve 13.07.1994 tarihinde ise ilk Yönetim Kurulu kararlarını yazmıştır.

    Genel Sekreterliğe bağlı olarak; 10.05.2005 tarih ve 2005/13-6 nolu Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile Yazı İşleri Müdürlüğü, 09.12.2009 tarih ve 2009/47-03 nolu Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile kurulan Afet ve Acil Durum Yönetimi Birimi kurulmuştur.

    Yürütmekte olduğu protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek ve Basın ve Halkla İlişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak görevini 1997 yılından beri uhdesinde bulunan Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü eli ile yürütmeyi sürdürmektedir.
 

 Ünvan

 Birim 

 Kuruluş Kararı 

 Sayı 

 Genel Sekreter  

 Genel Sekreterlik  

 2547 sayılı Kanun’un 51. ve 124 Sayılı
 Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile
 Yükseköğretim kurumlarının İdari
 Teşkilatlanması hakkındaki Kanun
 Hükmünde Kararnamenin 26. ve 27.
 maddeleri uyarınca 

  1

 Yazı İşleri Müdürü   

 Yazı İşleri Müdürlüğü  

 10.05.2005 tarih ve 2005/13-6 nolu Enstitü
 Yönetim Kurulu Kararı ile 

  1

 

 Yazı İşleri Bürosu 

 

  6

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim kurumlarının İdari
 Teşkilatlanması hakkındaki Kanun
 Hükmünde Kararnamenin 27. maddesi

  1

 

Basın ve Halkla İlişkiler  Bürosu

 

  7

 Genel Sekreter
 Yardımcısı

 Genel Sekreterlik 

 2547 sayılı Kanun’un 51. ve 124 Sayılı
 Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile
 Yükseköğretim kurumlarının İdari
 Teşkilatlanması hakkındaki Kanun
 Hükmünde Kararnamenin 26. ve 27.
 maddeleri uyarınca

  2

 

 Afet ve Acil Durum
 Yönetimi Birimi 

 09.12.2009 tarih ve 2009/47-03 nolu Enstitü 
 Yönetim Kurulu Kararı ile

 59

   

 Toplam:

 77


Misyon:
  Gebze Teknik Üniversitesi Genel Sekreterliğinin misyonu; Kurum idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu olarak en iyi şekilde çalışması konusunda rektöre karşı olan sorumluluğunu yerine getirmek, Çalışma alanını belirleyen 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim kurumlarının İdari Teşkilatlanması hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 27. maddesi çerçevesinde hizmetlerini sağlıklı ve tam olarak yürütmek, Üst yönetime Kurum İdari Yönetimi konusunda destek vermektir.

Vizyon:
    Kurum üst yönetiminin dilek,istek ve şikayetlerini değerlendirerek memnuniyeti arttırıcı önlemler almaya yönelik çalışmalar yapmak, bilişim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanan, enstitü idari birimleri arasındaki iletişimi geliştirerek, uzlaştıran, kaynaştıran, yönlendiren, birimler arası aidiyet hissini pekiştiren, yöneten, ulusal gündem ile mevzuatı takip eden ve kurumsal değerlere bağlı, insana yönelik, geleceğe dönük, dinamik bir yönetim anlayışı doğrultusunda bir yönetim kültürünü geliştirmektir.

Yasal Yükümlülükleri:
   Üniversite Genel Sekreteri’nin yasal yükümlülüklerini 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim kurumlarının İdari Teşkilatlanması hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 27. maddesi düzenlemiştir. Genel Sekreterlik Biriminin çalışma ve faaliyetlerini aşağıdaki bu madde oluşturmaktadır.

Madde 27-
1. Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile en çok 2 Genel Sekreter Yardımcısından ve bağlı birimlerden oluşur.
2. Genel Sekreter Üniversite İdari Teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur.
3. Genel Sekreter, Üniversite İdari Teşkilatının başı olarak yapacağı görevler dışında, kendisi ve kendisine bağlı birimler aracılığı ile aşağıdaki görevlerini yerine getirir:
a) Üniversite İdari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak
b) Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulu’nda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak,
c) Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını üniversiteye bağlı birimlere iletmek,
d) Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında rektöre öneride bulunmak,
e) Basın ve Halkla İlişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak,
f) Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek,
g) Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,
h) Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
 

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum