gtu_logo

Rektörlük Özel Kalem Müdürlüğü

Görevleri

 1. Rektör ve Rektör Yardımcılarının randevu ve görüşmeleri ile resmi ve özel yazışmalarını yürütmek, havale ve imza dosyalarını kontrol etmek.
   
 2. Rektör ve Rektör Yardımcılarının her türlü protokol, ziyaret ve tören işlerinde Kurumsal İletişim Koordinatörlüğüne destek vermek.
   
 3. Biriminde görevli personelin izinlerini takip etmek, hastalık onaylarını çıkarmak, Personel Daire Başkanlığı'na ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'na bildirimlerini yapmak.
   
 4. Özel Kalem Harcama Birimi’nce alınan dayanıklı ve dayanıksız tüketim malzemelerinin alımları, tüketimleri, kullanımları, zimmet ve hurdaya ait işlemleri yapmak, sene sonu raporlarının hazırlanması ve Sayıştay Başkanlığı ile Gebze Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na göndermek
   
 5. Özel Kalem Harcama Birimi stratejik planı, yıllık birim faaliyet raporu, kamu yatırımları izleme ve değerlendirme raporu, kurumsal mali durum ve beklentiler raporu ile perfomans programının hazırlanması ve Gebze Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesi işlerini yapmak.
   
 6. Birim tasarruf tedbirleri raporunu üçer aylık periyotlarla hazırlamak ve Rektörlük Makamı’na sunmak
   
 7. Birim arşivinin düzenlemek.
   
 8. Rektörün vereceği diğer görevleri yapmak.