gtu_logo

Genel Sekreterlik

Nadir YILDIRIM, Genel sekreter

Ali Hükümran ERDEM, Genel sekreter yardımcısı

 

Genel Sekreter     (262) 605 15 34
Faks : (262) 653 84 90
E-Posta : gesekreter@gtu.edu.tr
Adres : Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü
    Genel Sekreterlik
   

41400    Gebze/KOCAELİ

 

Gebze Teknik Üniversitesi Genel Sekreterliği; Kurum idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu olarak en iyi şekilde çalışması konusunda rektöre karşı olan sorumluluğunu yerine getirme, çalışma alanını belirleyen 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim kurumlarının İdari Teşkilatlanması hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 27. maddesi çerçevesinde hizmetlerini sağlıklı ve tam olarak yürütme, Üst yönetime Kurum İdari Yönetimi konusunda destek verme görevini gerçekleştirmektedir.

 

Organizasyon şeması için tıklayınız.

 

Gerekli Formlar
FR-0532 Yetki Devri Formu
FR-0533 İmza Devri Formu
FR-0160 Posta Gönderileri İzleme Formu
POSTA GÖNDERME REHBERİ

 

Tarihi Gelişim:
3837 sayılı Kanun ile 11 Temmuz 1992 tarihinde fiilen kurulan ve faaliyetlerine İstanbul’da başlayan Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 03 Aralık 1993 tarihinde Gebze’deki yeni binasına taşınmıştır. 2547 sayılı Kanun’un 51. ve 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim kurumlarının İdari Teşkilatlanması hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 26. ve 27. maddeleri uyarınca Gebze Teknik Üniversitesi Teşkilatındaki yerini almış olan  Genel Sekterliğine 16.12.1993 tarihinde ilk Genel Sekreter atanmış ve Enstitü Genel Sekreterliği 01.07.1994 tarihinde ilk Senato ve 13.07.1994 tarihinde ise ilk Yönetim Kurulu kararlarını yazmıştır. Genel Sekreterliğe bağlı olarak; 10.05.2005 tarih ve 2005/13-6 nolu Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile Yazı İşleri Müdürlüğü, 09.12.2009 tarih ve 2009/47-03 nolu Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile kurulan Afet ve Acil Durum Yönetimi Birimi kurulmuştur. Yürütmekte olduğu protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek ve Basın ve Halkla İlişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak görevini 1997 yılından beri uhdesinde bulunan Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü eli ile yürütmeyi sürdürmektedir.

 

Misyon:
Gebze Teknik Üniversitesi Genel Sekreterliğinin misyonu; Kurum idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu olarak en iyi şekilde çalışması konusunda rektöre karşı olan sorumluluğunu yerine getirmek, Çalışma alanını belirleyen 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim kurumlarının İdari Teşkilatlanması hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 27. maddesi çerçevesinde hizmetlerini sağlıklı ve tam olarak yürütmek, Üst yönetime Kurum İdari Yönetimi konusunda destek vermektir.


Vizyon:
Kurum üst yönetiminin dilek,istek ve şikayetlerini değerlendirerek memnuniyeti arttırıcı önlemler almaya yönelik çalışmalar yapmak, bilişim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanan, enstitü idari birimleri arasındaki iletişimi geliştirerek, uzlaştıran, kaynaştıran, yönlendiren, birimler arası aidiyet hissini pekiştiren, yöneten, ulusal gündem ile mevzuatı takip eden ve kurumsal değerlere bağlı, insana yönelik, geleceğe dönük, dinamik bir yönetim anlayışı doğrultusunda bir yönetim kültürünü geliştirmektir.

 

 

 Ünvan

 Birim 

 Kuruluş Kararı 

 Sayı 

Genel Sekreter  

 Genel Sekreterlik  

2547 sayılı Kanun’un 51. ve 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim kurumlarının İdari Teşkilatlanması hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 26. ve 27. maddeleri uyarınca 

  1

 Yazı İşleri Müdürü   

 Yazı İşleri Müdürlüğü  

10.05.2005 tarih ve 2005/13-6 nolu Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile 

  1

 

 Yazı İşleri Bürosu 

 

  6

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları     ile Yükseköğretim kurumlarının İdari Teşkilatlanması hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 27. maddesi

  1

 

Basın ve Halkla İlişkiler  Bürosu

 

  7

 Genel Sekreter
 Yardımcısı

 Genel Sekreterlik 

2547 sayılı Kanun’un 51. ve 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim kurumlarının İdari Teşkilatlanması hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 26. ve 27 maddeleri uyarınca

  2

 

 Afet ve Acil Durum
 Yönetimi Birimi 

09.12.2009 tarih ve 2009/47-03 nolu Enstitü  Yönetim Kurulu Kararı ile

 59

   

 Toplam:

 77