gtu_logo

TÜBİTAK 1001 Projesi Bursiyer İlanı

Gebze Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Proses ve Reaktör Tasarımı Anabilim Dalı’nda yürütülecek olan TÜBİTAK 1001 Araştırma Projesi için 1 adet yüksek lisans bursiyerleri aranmaktadır.

 

Proje Başlığı      : Sentez Gazının Bakır Tabanlı Katalizör İle Metanole Dönüşümünde CO ile CO2 Arasındaki Seçiciliğin Yoğunluk Fonksiyoneli Teorisi İle Belirlenmesi

Proje Konusu    : Periyodik yoğunluk fonksiyoneli teorisi (periyodik DFT) modelleri kullanarak yapılacak olan bu çalışmada literatürde bulunan benzeri çalışmalardan farklı olarak, Cu-CO etkileşimlerini doğru ifade eden DFT parametreleri belirlenmiştir ve planlanan benzetim çalışmalarında kullanılacaktır. Planlanan çalışma dahilinde farklı oranlarda bakır ve çinko içeren katalizör modelleri hazırlanarak dominant fazda çözünmüş katkı iyonunun (iyonlarının) etkisi incelenecektir. Son aşamada CO ve CO2’nin dönüşümünün gerçekleştiği aktif site yapısı ve seçiciliğe etki eden diğer faktörler belirlenecektir. Elde edilen sonuçlar ile endüstriyel Cu/ZnO katalizörünün aktif fazının belirlenmesi ve metanol üretimindeki CO/CO2 seçiciliğinin değiştiği noktanın belirlenmesi planlanmaktadır. Bu sayede düşük enerjili metanol üretimine yönelik gerek uygulanan katalizörün iyileştirilmesi gerekse yeni katalizörlerin geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan moleküler seviyedeki bilgi elde edilmiş olacaktır.

 

Burs Süresi         : 24+ Ay

Burs Başlangıcı : Haziran 2024 ve sonrası

 

Adaylar Doç. Dr. M. Oluş Özbek ile iletişime geçebilirler.

Doç. Dr. M. Oluş Özbek

olus.ozbek@gtu.edu.tr

Kimya Mühendisliği Bölümü,

Gebze Teknik Üniversitesi

 

Bursiyerlerde Aranan Özellikler