TÜBİTAK Projesinde Yer Alacak Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri Aranıyor

ODTÜ VE GTÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTE OLAN TÜBİTAK PROJESİNDE YER ALACAK YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİLERİ ARANIYOR

 

DÖNEN ÖNCEDEN BURULMUŞ KANATLARIN YÜKSEK DOĞRULUKLU BİR MODEL İLE DOĞRUSAL OLMAYAN TİTREŞİMLERİ

 

 

Görev Bilgileri

Organizasyonlar: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) & Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ)

Bölümü: Makine Mühendisliği Bölümü

Araştırma Alanı: Makine Mühendisliği, Makine Titreşimler

Ülke: Türkiye

Son Başvuru Tarihi: 31 Mayıs 2023

 

 

Proje Açıklaması

ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü'nde veya GTÜ Makine Mühendisliği Bölümü'nde Makine Mühendisliği alanında Doktora ve/veya Yüksek Lisans Öğrencisi için iki boş pozisyon bulunmaktadır. Pozisyon, Gebze Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi arasında bir işbirliği olan "Dönen önceden burulmuş kanatların yüksek doğruluklu bir modelinin doğrusal olmayan titreşimleri" projesiyle bağlantılıdır.

 

Proje/iş görevleri hakkında:

Çalışanlarımızdan yüksek kaliteli araştırma ve öğretim desteği ile mükemmelliğe katkıda bulunmaları beklenmektedir. Bu pozisyon için çalışma ortamı (1) ODTÜ'nün araştırma laboratuvarı ve (2) ODTÜ ile GTÜ arasındaki işbirliğidir. Projenin danışmanlığını Prof. Ender Ciğeroğlu, ve yürütücülüğünü ise Dr. Öğr. Üyesi Saeed Lotfan yapmaktadır. Projenin özeti, dönen önceden burulmuş kanatların geometri ve dönme etkileri açısından yüksek doğruluklu modellerini geliştirmek ve sistemin doğrusal olmayan davranışını ve iç rezonanslardan kaynaklanan modal etkileşimleri analiz etmektir.

 

Gereksinimler

Araştırma alanı: Makine Mühendisliği, Mekanik Titreşimler

Yüksek Lisans pozisyonuna başvuranlar icin eğitim seviyesi: Lisans derecesi

Doktora pozisyonuna başvuranlar için eğitim seviyesi: Yüksek lisans derecesi

 

 

Yeterlilikler ve kişisel nitelikler:

 • Doktora pozisyonuna başvuracak adayların makine mühendisliği alanında yüksek lisans derecesine sahip olmaları veya son başvuru tarihinden önce tezlerini değerlendirilmek üzere sunmuş olmaları gerekmektedir.
 • Yüksek lisans pozisyonuna başvuracak adayların makine mühendisliği alanında lisans derecesine sahip olmaları gerekmektedir.
 • Programlama, veri analizi ve/veya doğrusal olmayan titreşimler konusunda eğitim/deneyim avantajdır.
 • Sağlam bir matematik eğitimi (teknik lisans eğitiminin bir parçası olarak lineer cebir, kalkülüs vb.) bir gerekliliktir ve başvuruda belgelenmelidir. Başvuru sahiplerinin matematiksel/teknik bilgi ve beceri düzeylerini başvuru mektubunda açıklamaları gerekmektedir.
 • Programlama ile ilgili sağlam bilgi ve önemli deneyimler bir gerekliliktir ve başvuruda belgelenmelidir.
 • Başvuru sahipleri, başvuru mektubunda başvuru motivasyonlarını, bu pozisyonun proje bağlamıyla açıkça ilişkilendirerek açıklamalıdır.
 • Başvuru sahipleri bağımsız ve yapılandırılmış bir şekilde çalışabilmeli ve iyi işbirliği becerileri sergilemelidir.
 • Başvuru sahipleri hem yazılı hem de sözlü İngilizce dilinde yetkin olmalıdır.

 

Biz teklif ediyoruz:

 • İyi ve mesleki açıdan teşvik edici bir çalışma ortamı.
 • Devlet maaş skalasında doktora araştırma görevlisi ve yüksek lisans öğrencisi olarak TÜBİTAK tarafından belirlenmiş maaş.

Başvurunuz şunları içermelidir:

 • Başvuru sahibinin araştırma ilgi alanlarını ve bu pozisyona başvurma motivasyonunu açık bir şekilde bu pozisyonun proje bağlamıyla ilişkilendiren, matematiksel / teknik bilgi ve beceri düzeylerinin ve mekanik titreşimlerle ilgili bilgi ve / veya deneyimlerinin bir açıklaması da dahil olmak üzere bir mektup.
 • İki referansın isimleri ve iletişim bilgileri – Doktora öğrencileri için bunlardan biri yüksek lisans tezinin danışmanı olmalıdır.
 • ÖZGEÇMIŞ
 • Lisans ve/veya Yüksek Lisans derecelerinin tamamlandığını gösteren transkript/diplomalar.
 • Varsa ilgili sertifikalar / referanslar / tavsiye mektupları.
 • İngilizce yeterliliğine dair onaylı belgeler.
 • Bilimsel nitelikteki ilgili çalışmaların bir listesi (yayın listesi).
 • Yaptığınız yayınlar.

 

Nereye başvurulmalı

Başvurularınızı aşağıdaki e-posta adresine gönderebilirsiniz:

slotfan@gtu.edu.tr, ender@metu.edu.tr (ODTÜ mezunları için)

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum