gtu_logo

Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı

DUYURU

(Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı)

 

2547 sayılı Kanunun 34. maddesi ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 16. maddesi kapsamında, "Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamıyla İlgili Usul ve Esaslar" ile üniversitemiz "Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Akademik Personel Çalıştırma Yönergesi" uyarınca Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİLERİNE yönelik eğitim vermek üzere ana dili İngilizce olan öğretim elemanı istihdam edilmesi düşünülmektedir.

---------------------------------------------

 

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamıyla İlgili Usul ve Esaslar

(…)

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamında Özel Şartlar

 

Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında İstihdam

 

Yükseköğretim kurumlarının yabancı dil hazırlık sınıflarında istihdam edilecek yabancı uyruklu öğretim görevlilerinin istihdamında aranacak asgari şartlar şunlardır:

1. İngilizce hazırlık sınıflarında yabancı dil öğretimi için istihdam edileceklerden anadili İngilizce olanlar için; dil bilimi, dil ve edebiyat, karşılaştırmalı edebiyat, öğretmenlik veya eğitim bilimleri (pedagoji) gibi alanlardan birinde en az lisans derecesine sahip olması; veya en az lisans derecesine sahip olmak koşuluyla aşağıdaki şartlardan en az birini sağlamış olması gerekir:

a) Uluslararası tanınırlığa sahip akredite bir dil öğretim merkezinde ilgili dilin öğretiminde en az iki yıllık iş deneyimine sahip olmak,

b) DELTA, CELTA veya TESOL sertifikasına sahip olmak.

---------------------------------------------

Anılan usul ve esaslara ilave olarak üniversitemizce adaylarda aranan özellikler aşağıda sunulmuştur.

 

---------------------------------------------

Üniversitemiz, İstanbul’a çok yakın olan Gebze, Kocaeli’de bulunmakta olup kampüse ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmamaktadır. E-5 kara yolu veya MARMARAY’dan ulaşım sağlanabilmektedir.

---------------------------------------------

Yukarıda istenilen niteliklere sahip adayların ayrıntılı özgeçmişlerini en geç 22/05/2023 tarihine kadar yabancı diller bölümü başkanlığı yabancidiller@gtu.edu.tr e-posta adresine “YABANCI UYRUKLU EĞİTMEN İŞ BAŞVURUSU” konusu ile iletmeleri hususunda saygılarımızı sunarız.