2022 Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

 

2022 AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

29 Aralık 2022

Akademik Teşvik Yönetim Sistemi’nin (ATYS) Birim Komisyon üyeleri, Bölüm Başkanları, Dekan ve Enstitü Müdürlerine tanıtımı (yüz yüze ve online eğitim)

3 Ocak 2023

Tüm akademisyenlere Akademik Teşvik Yönetim Sistemi online eğitimi hazırlanması ve videonun ATYS web sayfasında herkesin erişimine açılması

(https://www.gtu.edu.tr/kategori/3358/0/display.aspx)

05.01 - 17.01.2023

Öğretim elemanlarının akademik teşvik belgelerini hazırlayarak ATYS online başvuru sistemine (https://akademiktesvik.gtu.edu.tr/) yüklemeleri ve online başvurularının yapılması; akabinde Akademik Teşvik YÖKSİS Başvuru Formu ile Akademik Teşvik Ödeneği Beyan Formunun (FR-0551) ıslak imzalı olarak kadrolarının bulunduğu bölüm/anabilim dalı başkanlıklarına teslim edilmesi

18.01 - 21.01.2023

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonları tarafından, sunulan belgelerin ATYS sistemi üzerinden incelenmesi, sonuçların sistem üzerinden Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna iletilmesi ve tutanak formunun ıslak imzalı olarak Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna sunulması

23.01.2023

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyon Başkanı onayı ile sonuçların Üst Komisyona gönderilmesi

24.01 - 27.01.2023

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından ön inceleme heyeti kararlarının ATYS sistemi üzerinden incelenmesi ve nihai kararın verilmesi

27.01.2023

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu kararlarının GTÜ web sitesinde ve ATYS web sitesinde KVKK’ya uygun olarak ilan edilmesi (Bireysel sonuçlar ve varsa açıklamaları ATYS başvuru sisteminden kişiye özel olarak erişilebilecektir)

28.01 - 31.01.2023

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu kararlarına itirazların ATYS online başvuru sistemi üzerinden VE ıslak imzalı olarak alınması

01.02 - 06.02.2023

İtirazların Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından görüşülerek karara bağlanması, kesin sonuçların ilanı ve bu sonuçların ödeme yapılmak üzere ilgili birimlere gönderilmesi

 

 

 

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum