gtu_logo

Lisans Öğrencileri İçin Af Başvuru İşlemleri

7417 SAYILI KANUN İLE 2547 SAYILI KANUNA EKLENEN GEÇİÇİ MADDE 83 KAPSAMINDA LİSANS ÖĞRENCİ AF DUYURUSU

 

05 Temmuz 2022 tarih ve 31887 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na eklenen Geçici 83. madde kapsamından yararlanmak isteyen adaylar başvurularını aşağıdaki kapsamda  yapmaları gerekmektedir.

  

Başlangıç Tarihi

05 Temmuz 2022

Bitiş Tarihi

07 Kasım 2022 mesai bitimine (17.00) kadar

5.07.2022 tarihi itibari ile  Askerlik Görevini Yapanlar

Terhis tarihini takip eden iki ay içinde

Başvuru süresi içinde  mücbir sebeplerle başvuramayanlar

Mücbir sebebin kalktığı tarihten itibaren bir ay içinde

Başvuru süresi içinde sağlık nedenleri ile başvuramayanlar

Durumlarına ilişkin heyet raporlarını ibraz etmek kaydıyla  05/12/2022 tarihi mesai bitimine kadar

 

Yukarıda belirtilen süreler dışında başvuru kabul edilmeyecektir.

AFTAN FAYDALANAMAYACAKLAR

 

BU KAPSAMDA BAŞVURU YAPABİLECEK OLANLAR

  1. 05/07/2022 tarihinden önce yukarıda sıralanan sebepler hariç, ilişiği kesilenler (kendi isteği ile ilişiği kesilenler dahil),
  2. 05/07/2022 tarihinden önce Üniversitemizin bir programını kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar,
  3. Bir lisans programından ön lisans diploması alarak ilişiğini kesenler

 

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvuru;

E-posta yoluyla yapılacak başvurular ile kargo yoluyla yapılacak gecikmeli başvurular ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

BAŞVURU SONUCU

Başvurusu onaylanan öğrencilerimizin intibak kararları ilgili Fakültelerce Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’na gönderildikten sonra kesin kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nca tamamlanıp öğrencilerin başvuru formunda beyan ettikleri e-mail adreslerine gerekli bilgilendirme maili gönderilecektir.

07 Kasım 2022 tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1. Lisans Öğrencileri İçin Af Başvuru Formu
  2. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)
  3. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  4. ÖSYM Yerleştirme Belgesi (Lisans programlarına yerleştiği halde daha önce kayıt yaptırmayan öğrenciler için)
  5. Ön lisans diploması alarak mezun olanlar için ön lisans diploması
  6. Halen Başka Bir Üniversitede Öğrenim Görenler öğrenim durumunu gösteren belgesi. (Aynı anda iki örgün lisans programına kayıtlı olunamaz.)
  7. Askerlik görevini yapmakta olanlar için askerlik terhis belgesi

 

BAŞVURU YERİ:

İlgili Dekanlık

 

AF İLE İLGİLİ KANUN METNİ

AF HAKKINDA YÖK TARAFINDAN AÇIKLANAN USUL VE ESASLAR