Lisansüstü Öğrencileri İçin Af Başvuru İşlemleri

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN AF BAŞVURU İŞLEMLERİ

 

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

 • Sahte veya gerçeğe aykırı evrak kullanarak kayıt yaptırdıkları gerekçeleriyle ilişikleri kesilenler hariç olmak üzere lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden her ne sebeple olursa olsun 5 Temmuz 2022 tarihinden önce ilişiği kesilen öğrenciler (kendi isteği ile ilişiğini kesen öğrenciler de aftan faydalanabilecektir)
 • Bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar
 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 83’üncü maddesinde öngörülen başvuru süresi içinde mücbir sebeplerle başvuramayanlar mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir ay içinde, sağlık nedenleri ile başvuramayanlar ise buna ilişkin heyet raporunu 05/12/2022 tarihi mesai bitimine kadar ibraz etmeleri halinde bu kanundan yararlanabileceklerdir
 • Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlanabileceklerdir. Bu adayların kanunun yayımlandığı tarihte askerlik görevini yapmakta olduklarını ayrıca belgelemeleri gerekmektedir.
 • 5 Temmuz 2022 tarihinde Resmî Gazete'de yayınlanan Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 35.Maddesi uyarınca çıkarılan öğrenci affı kapsamında Üniversitemiz Lisansüstü Programlarında kayıtlı olup:
  1. Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminerlerini başarıyla tamamlayamayan; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasını tamamlayamayan, tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrenciler, (Bütünleme sınav sonucu ve tez teslim durumuna göre ve 01 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla kaydının silinmesi aşamasına gelenler)
  2. Bilimsel hazırlık süresi içinde başarılı olamayan öğrenciler, (Bütünleme sınav sonucuna göre ve 01 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla kaydının silinmesi aşamasına gelenler)
  3. Doktora Yeterlilik sınavlarında başarısız olan öğrenciler, (Doktora yeterlilik sınavları sonucuna göre ve 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla kaydının silinmesi aşamasına gelenler)
  4. Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan / tez izleme raporu vermeyen öğrenciler, (Doktora tez izleme sonucuna göre ve 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla kaydının silinmesi aşamasına gelenler)
  5. Tez önerisini, iki defa üst üste süresi içinde vermeyen veya izleme komitesi tarafından başarısız bulunan öğrenciler, (Doktora tez öneri sonucuna göre ve 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla kaydının silinmesi aşamasına gelenler)

AFTAN FAYDALANAMAYACAKLAR

 • 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör suçlarından mahkûm olanlar
 • Kasten öldürme (madde 81, 82 ve 83) suçlarından mahkûm olanlar
 • İşkence (madde 94 ve 95) suçlarından mahkûm olanlar
 • Eziyet (madde 96) suçlarından mahkûm olanlar
 • Cinsel saldırı (madde 102) suçlarından mahkûm olanlar
 • Çocukların cinsel istismarı (madde 103) suçlarından mahkûm olanlar
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188) suçlarından mahkûm olanlar
 • 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı fiillerde bulunanlar
 • Terör örgütlerine ya da Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatları bulunanlar

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 

 

BAŞVURU TARİHLERİ

 

 • Başvuru Başlangıç Tarihi: 27 Temmuz 2022
 • Son Başvuru Tarihi: 07 Kasım 2022
 • 07 Kasım 2022 tarihinden sonra yapılan başvurular işleme alınmayacaktır

 

BAŞVURU YERİ

 

 

 

 

 

BAŞVURU ŞEKLİ

 

 • Şahsen
 • Posta veya Kargo İle
 • Elektronik Posta İle (Gerekli evraklar imzaların tamamlanmasının ardından taranmalı ve enstitülerin mail adreslerine atılmalıdır)
 • Posta ve kargodaki gecikmelerden ve kayıplardan Üniversitemiz sorumlu değildir
 • Mail adreslerine Enstitülerin internet sayfalarından erişilebilmektedir

 

AF İLE İLGİLİ KANUN METNİ

 

7417 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici Madde 83

 

AF HAKKINDA YÖK TARAFINDAN ÇIKARTILAN USUL VE ESASLAR

 

7417 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici Madde 83 Uygulama İlkeleri

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum