2021 Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Tarihleri (03.01.2022 -10.01.2022)

Öğretim elemanlarının 2021 yılı içerisinde gerçekleştirdikleri faaliyetlerine yönelik akademik teşvik başvuru süreci başlamıştır.

Başvuru takvimi, yenilenen esaslar ve başvuru rehberi aşağıda belirlenmiştir.

2021 AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

03.01.2022  10.01.2022

Öğretim elemanlarının akademik teşvik belgelerini hazırlayarak kadrolarının   bulunduğu bölüm/anabilim dalı başkanlıklarına başvurusu (https://www.gtu.edu.tr/kategori/2382/0/display.aspx linkinde yer alan FR-0551 Akademik Teşvik Ödeneği Beyan Formunun dosyanın en başında olacak şekilde düzenlenmesi)

11.01.2022 14.01.2022

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonları (Ön İnceleme Komisyonu) tarafından, sunulan belgelerin incelenmesi ve sonuçların tutanakla Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna (Akademik Teşvik Komisyonu) sunulması

17.01.2022 21.01.2022

Akademik       Teşvik       Komisyonu       tarafından      ön      inceleme       heyeti kararlarının incelenmesi ve nihai kararın verilmesi

27.01.2022

Akademik Teşvik Komisyonu kararlarının GTÜ web sitesinde ilan edilmesi

28.01.2022 03.02.2022

Akademik Teşvik Komisyonu kararlarına itirazların alınması

04.02.2022 07.02.2022

İtirazların Akademik Teşvik Komisyonu tarafından görüşülerek karara bağlanması, kesin sonuçların ilanı ve bu sonuçların ödeme yapılmak üzere ilgili birimlere gönderilmesi

14.05.2018 tarih ve 11834 sayılı Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği 

2020 AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ BAŞVURU REHBERİ

Başvuru için https://yoksis.yok.gov.tr/

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum