gtu_logo

“Hızlı Deprem Hasar Değerlendirme Konsorsiyumu” (REDACt)

 

“Rapid Earthquake Damage Assessment Consortium” (REDACt)

“Hızlı Deprem Hasar Değerlendirme Konsorsiyumu” (REDACt): Bir yıllık uygulamadan sonra proje çıktıları

 

Avrupa Birliği Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-20 ve Ulusal kaynaklar tarafından ortak finanse edilen rekabetçi Araştırma Projesi "Hızlı Deprem Hasar Değerlendirme Konsorsiyumu - REDACT" bir yıllık uygulama sürecini tamamladı.

REDACt, depreme hazırlık için planlama ile ilgili bilinçli kararları desteklemek, deprem acil durumları sırasında durumsal farkındalık sağlamak ve ulusal acil durum planları doğrultusunda kamu müdahalesini iyileştirmek için operasyonel bir sistem geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Proje Ekibi aşağıdaki kurumlardan oluşmaktadır: International Hellenic University (legal successor of TEI of Kentriki Makedonia) ana yararlanıcı olarak; Institute of Engineering Seismology & Earthquake Engineering (Yunanistan); Democritus University of Thrace (Yunanistan), Gebze Teknik Üniversitesi (Türkiye); Ovidius University of Constanta (Romanya) ve Institute of Geology & Seismology (Moldovya).

REDACt'ın güncel çıktıları, önerilen REDA Sisteminin temel alacağı uyumlaştırma çerçevesini belirler, gereksinimleri ve beklenen sonuçları içeren operasyonel özelliklerini tanımlar. Operasyonel bir prototipin önümüzdeki aylarda teslim edilmesi beklenmektedir. Bu amaçla, dört ülkeden elliden fazla bilim insanı araştırma çalışmalarına devam etmektedirler.

Tasarlanan REDA Sistemi, proje ortağı ülkelerde özellikle sınır bölgelerini de kapsayacak şekilde gerçek-zamanlı deprem yer hareketi ve mühendislik yapıları yapı-hasar-durumu bilgilendirme portalını hizmete sunacaktır.

Sunumlarda Türkçe simültane çeviri yapılacaktır.

Kayıt için link: https://www.redact-project.eu/the-2nd-project-progress-stakeholders-meeting-of-the-redact/

Bilgi:  A.Can Zülfikar, Yürütücü, Proje Ortağı (aczulfikar@gtu.edu.tr)

Website:  https://www.redact-project.eu/