GTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı Bap Çağrısı 08 Mart -08 Nisan 2021

                     

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

BAP ÇAĞRISI 08 Mart -08 Nisan 2021

 

Proje Türleri

a. Yüksek Lisans Tez Projesi (GTÜ101): Yüksek lisans tezlerini kapsayan, tez danışmanının yürütücülüğünde öğrencileri ile yürüttükleri araştırma projeleridir. Öğrenim süresinin bitmesine 6 aydan az kalan Öğrenciler için, proje başvuruları kabul edilmez.

b. Doktora Tez Projeleri (GTÜ102): Doktora tezlerini kapsayan, tez danışmanının yürütücülüğünde öğrencileri ile yürüttükleri araştırma projeleridir. Öğrenim süresinin bitmesine 6 aydan az kalan Öğrenciler için, proje başvuruları kabul edilmez.

c. Kapsamlı Araştırma Projeleri (GTÜ105): Gebze Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıların kişisel veya disiplinler arası bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini içeren Üniversite üst yönetimi veya BAP Komisyonu’nun gerekli gördüğü alanlarda hazırlayacağı ve/veya hazırlatacağı projelerdir.

 

d. Uluslararası Katılımlı Araştırma Projeleri (GTÜ107): Üniversite araştırmacılarının, uluslararası düzeyde tanınmış olan dünyanın önde gelen Üniversitelerinde/ Enstitülerinde/ Araştırma merkezlerinde ilgili kuruluşlardan araştırmacılarla iş birliği içerisinde yürütecekleri araştırma projeleridir.

 

Proje Yürütücüsü,

https://abl.gtu.edu.tr/dogrulama/Dogrula/OturumAc?git=/bap/

Adresinden GTÜ kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak başvuru sisteminde işlemini gerçekleştirmelidir.

BAP başvuru bilgileri giriş sayfasında, proje çağrısına yönelik bilgilendirme, ilgili esaslar ve proje türüne göre kullanılacak başvuru formları yer almaktadır. Başvurulacak form/belgeler indirilerek gerekli bilgiler doldurulmalıdır.