2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Eğitim Duyurusu

DEĞERLİ ÖĞRENCİLERİMİZ

Dünyada ve ülkemizde sürmekte olan Covid-19 Pandemisi nedeniyle, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı Bahar döneminde teorik derslerin çevrimiçi, uygulamalı derslerin (laboratuvar, arazi çalışması vb.) ise yüz yüze yapılmasına karar verilmiştir.

2020-2021 eğitim-öğretim yılı Bahar döneminde uygulanacak uygulama esasları, aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 1. 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde teorik dersler, çevrimiçi yapılacaktır.
 2. Çevrimiçi ders süresi, GTU Senato kararları doğrultusunda her bir ders saati için en az 20 dk olarak uygulanacaktır.
 3. Çevrimiçi yürütülecek derslerin değerlendirmelerinde, Ders Bilgi Formlarındaki ölçütler esas alınacaktır.
 4. Çevrim içi derslerin vize sınavları, çevrimiçi yapılacaktır.
 5. GTÜ Senatosu, Pandeminin seyrine bağlı olmak üzere tüm final sınavlarını (ders çevrimiçi gerçekleştirilmiş olsa bile) yüz yüze yapma yetkisini saklı tutar. Bu yönde bir karar alınması durumunda, ayrıntılar öğrencilerimizle paylaşılacaktır.
 6. Çevrimiçi yöntemiyle yapılmayacak bazı uygulama derslerinin (laboratuvar, arazi çalışması vb.) ders kaydı dönem başında ders kayıt döneminde gerçekleştirilecektir. Uygulamalı derslerin  (dersin yapısına göre) uygulanış şekli  ile yüzyüze uygulama tarihleri pandeminin seyrine göre bölümler tarafından planlanacaktır. Bu dersleri seçerken danışmanınız  ve  dersi veren öğretim elemanından bilgi almayı ihmal etmeyiniz.
 7. Enstitülerdeki eğitim ve öğretim faaliyetlerinde, çevrimiçi veya hibrit yöntem uygulanabilecektir. Hibrit yöntemin tercih edildiği dersler, Enstitü müdürlüklerince (ya da dersin sorumluları tarafından) ilan edilecektir.
 8. Kampüse öğrenci ve personel girişleri HES koduyla yapılmaktadır. Kampüs içinde ise, Pandemi tedbirlerine ilişkin kurallar uygulanacaktır.
 9. Çevrimiçi ve Çevrimdışı tüm derslere devam esastır. GTÜ Lisans Eğitim-öğretim yönetmeliğinin ilgili maddeleri Pandemi süresince de aynı şekilde uygulanacaktır.
 10. Covid 19 salgını yüzünden endişe ya da barınma sorunları nedeniyle kaydını dondurmak isteyen öğrencilerin yazılı talepleri kabul edilecektir.
 11. Pandeminin seyrine bağlı olarak Yaz Öğretiminde uygulanacak olan ders verme yöntemi ayrıca duyurulacaktır.