Sürekli İşçi Alımı Kura Sonucuna Göre Asıl ve Yedek Aday Bilgileri-10.02.2021

DUYURU

Üniversitemiz bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4\D maddesi ile 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında iki adet Sürekli İşçi alımına ilişkin 10 Şubat 2021 tarihinde Gebze 3 üncü Noterliği tarafından yapılan noter kurası sonrasında belirlenen “asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler” ve “başvuru belgeleri” aşağıda sunulmuştur.

Asıl ve yedek adayların BAŞVURU BELGELERİNİ en geç 12 Şubat 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar Üniversitemiz Rektörlüğüne (ŞAHSEN) teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru belgelerini süresi içerisinde sunmayan adaylar haklarından feragat etmiş sayılacaktır.

 

BU DUYURU, TEBLİGAT YERİNE GEÇECEK OLUP ADAYLARA AYRICA HERHANGİ BİR YAZILI TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR.

 

Meslek Unvanı

Asıl ve Yedek Liste

Havuz Suyu Operatörü

Temizlik Görevlisi

 

HAVUZ SUYU OPERATÖRÜ

ASIL VE YEDEK ADAYLARDAN İSTENEN BAŞVURU BELGELERİ

 1. Başvuru Formu (İndirmek İçin Tıklayınız)
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 3. Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-devletten alınabilir)
 4. Adli Sicil Kaydı (e-devletten alınabilir)
 5. İkametgâh Belgesi (e-devletten alınabilir)
 6. Diploma veya Mezuniyet Belgesi (aslı veya noter onaylı fotokopisi)
 7. Havuz Suyu Operatörlüğü Belgesi (aslı veya noter onaylı fotokopisi)
 8. Cankurtaran Belgesi (aslı veya noter onaylı fotokopisi)
 9. Tecrübe Belgesi (havuz suyu temizliği konusunda)
 10. Sağlık Kurulu Raporu (adaylar, açık ve kapalı alanda görevini yapmaya engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair sağlık kurulu raporunu, sözlü sınav sonrası atanmaya hak kazandığı takdirde Üniversitemize teslim edecektir.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

TEMİZLİK GÖREVLİSİ

ASIL VE YEDEK ADAYLARDAN İSTENEN BAŞVURU BELGELERİ

 1. Başvuru Formu (İndirmek İçin Tıklayınız)
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 3. Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-devletten alınabilir)
 4. Adli Sicil Kaydı (e-devletten alınabilir)
 5. İkametgâh Belgesi (e-devletten alınabilir)
 6. Diploma veya Mezuniyet Belgesi (aslı veya noter onaylı fotokopisi)
 7. Sağlık Kurulu Raporu (adaylar, açık ve kapalı alanda görevini yapmaya engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair sağlık kurulu raporunu, sözlü sınav sonrası atanmaya hak kazandığı takdirde Üniversitemize teslim edecektir.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

NOT: Adaylar başvuru evraklarının tesliminde; diploma veya mezuniyet belgesinin “aslı veya noter onaylı sureti” ile birlikte bir adet fotokopisini yanında getirdiği takdirde, Kurumumuz tarafından onaylanıp evrakın aslı\noter onaylı sureti kişiye teslim edilecektir.