2020 Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Tarihleri(05-12.01.2021)

Öğretim elemanlarının 2020 yılı içerisinde gerçekleştirdikleri faaliyetlerine yönelik akademik teşvik başvuru süreci başlamıştır.

Başvuru takvimi, yenilenen esaslar ve başvuru rehberi aşağıda belirlenmiştir.

 

2020 AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

 

05.01 - 12.01.2021

Öğretim elemanlarının akademik teşvik belgelerini hazırlayarak kadrolarının bulunduğu bölüm/anabilim dalı başkanlıklarına başvurusu

13.01 - 18.01.2021

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonları (Ön İnceleme Komisyonu) tarafından, sunulan belgelerin incelenmesi ve sonuçların tutanakla Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve

İtiraz Komisyonuna (Akademik Teşvik Komisyonu) sunulması

21.01 - 25.01.2021

Akademik       Teşvik      Komisyonu       tarafından      ön      inceleme        heyeti kararlarının incelenmesi ve nihai kararın verilmesi

28.01.2021

Akademik Teşvik Komisyonu kararlarının GTÜ web sitesinde ilan edilmesi

29.01 - 04.02.2021

Akademik Teşvik Komisyonu kararlarına itirazların alınması

05.02 - 07.02.2021

İtirazların Akademik Teşvik Komisyonu tarafından görüşülerek karara bağlanması, kesin sonuçların ilanı ve bu sonuçların ödeme yapılmak üzere ilgili birimlere gönderilmesi

 

14.05.2018 tarih ve 11834 sayılı Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği

 

GTÜ Akademik Teşvik Başvuru Rehberi

 

Başvuru için https://yoksis.yok.gov.tr/