Öğretim Üyesi ilanı (26.12.2020)

 

26/12/2020 tarih ve 31346 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üniversitemiz Öğretim Üyesi ilanına ulaşmak için linki tıklayınız. 

Son Başvuru Tarihi: 11/01/2021

---------------------------------------------- 

Başvuru Dilekçesi (Profesör\Doçent) 

Başvuru Dilekçesi (Doktor Öğretim Üyesi) ==>NOT:Doktor Öğretim Üyesi kadrosu başvurusu için başvuru evrakları ile eserlerin tam metninin USB/CD/DVD ortamında 4 (dört) takım dosya halinde (başvuru evrakları+dijital cihaz=1 takım dosya), ilgili Fakülte Dekanlığı’na şahsen/elden ya da posta yoluyla ulaştırılması gerekmektedir.

Gebze Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Koşulları Yönergesi

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

Akademik Yükseltme ve Değerlendirme Kurulu (AYDEK) Çalışma Usul ve Esasları

AYDEK Başvuru Dilekçesi  (Elden veya posta yoluyla Rektörlüğe teslim edilecektir)

AYDEK Başvuru Formu  (Elden veya posta yoluyla Rektörlüğe teslim edilecektir)

AYDEK Online Başvuru Linki İçin TIKLAYINIZ