gtu_logo

GTÜ Projesine TÜBİTAK Desteği

09.07.2019

TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) 1003-Öncelikli Alanlar “1003-BIT-GRFN-2018-1, Grafen ve Grafen Benzeri İki Boyutlu Malzemeler“ Çağrı Programı kapsamında Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Kimya Bölümü  Başkan Yardımcısı ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif OKUTAN’ın projesi destek almaya hak kazandı.

1003-Öncelikli Alanlar Proje Başvurusu 2018 yılı çağrısı sonucunda “BODIPY-Grafen Oksit Temelli Hedeflenmiş Fotoduyarlaştırıcı Platformların Geliştirilmesi” başlıklı projesi ile GTÜ Kimya Bölümü Başkan Yardımcısı ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif OKUTAN destek aldı. Çağrı çerçevesinde, grafen ve benzeri malzemelerin temel özelliklerinin araştırılması, farklı alanlarda kullanılan mevcut ürünler ile rekabet edebilir ve/veya yeni fiziksel özelliklere dayalı, maliyet etkin, büyük yüzey alanlı aygıtların tasarımı, üretimi ve sistemlerle uyumlu hale getirilmesi amaçlanıyor.

Proje hakkında bilgi veren Okutan: “Grafen, 2010 yılında verilen Nobel Fizik ödülüne konu olmuş ve üzerinde çok çalışılan alanlardan biri haline gelmiştir. Grafen ve benzeri Malzemeler farklı endüstrilerin ihtiyaçlarına cevap verebilme potansiyeline sahiptirler. Havacılık ve uzay sanayii, otomotiv, biyoteknoloji, biyomedikal, elektronik, fotonik, haberleşme, enerji uygulamaları ve başka birçok alanda bu tür malzemelere ilgi dünya çapında artmaktadır. Bu nedenle ülkemizde bu tür nanomalzemeler konusunda var olan bilgi birikiminin geliştirilmesi önemlidir. Tek atom kalınlığında ve 2D boyutlu olan grafen, biyosensörlerde, nanotaşıyıcılarda kullanılmakta ve hastalıklarının teşhis ve tedavisinde de yeni fırsatlar sağlaması beklenmektedir. Nanoteknoloji alanındaki ilerlemeler, yeni nesil akıllı fotoduyarlaştırıcılar konusunda yapılan çalışmalarda yeni bir devir açmıştır. Özellikle grafen temelli platformların tasarlanması ve kullanımı konusunda araştırmalar umut vaat etmektedir. Bu çağrı kapsamında, yukarıda bahsedilen alanlarda, GBM’nin özelliklerinden faydalanılarak yeni yaklaşımların ve uygulamaların ortaya çıkarılmasına yönelik projelerin desteklenmesi planlanmaktadır.” ifadelerini kullandı.

 

Haber ve Fotoğraflar: GTÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü