Öğretim Üyelerimize 1001 Desteği

14.03.2019

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından 2018 yılı 2. döneminde "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında sunulan ve bir sonraki dönemi beklemeden tekrar başvuru yapılmasına imkân sağlanan projelerin değerlendirme çalışmaları tamamlandı. 2019 yılı 1. dönemini beklemeden tekrar başvuru yapmaya hak kazananlar içinden bilimsel değerlendirmeye alınarak destek kazanan 3 proje ise Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) Öğretim üyelerinin projeleri oldu.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mine Gül Şeker, Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Doğru ve Doç. Dr. Serdar Kara’nın destek alan projeleri şöyle:

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mine Gül Şeker’in “ Biyoteknolojik Olarak Üretilen Yerel Bitki Kaynaklı Şikonin ve Kimyasal Türevlerinin Anti-Tümor Etkinliğinin Araştırılması" isimli projesinde Yerel kaynaklardan izole edilen ikincil metabolit olan şikoninin kimyasal olarak modifikasyon yoluyla yarı sentetik yeni türevlerinin eldesi ve   anti-tümör etkinliğinin incelenmesi yapılacak. Proje sonucunda Sentezlenen bileşenlerin araştırma amaçlı olarak ticarileştirilme ve ilaç adayı olma potansiyeli bulacak.

Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Doğru'nun  "Yan Ürün Biyoçar'ın Aktif Karbona Dönüştürülmesi için Bir Yöntem ve Sistem Geliştirilmesi" projesinde hedef odunsu biyokütlelerin gazlaştırılması sonucu yan ürün olarak üretilen biyoçar’ın çeşitli metotlarla aktif karbona dönüştürülmesidir. Çevresel arıtımlarda çokça kullanılan aktif karbon ihtiyacının ekonomik bir şekilde sağlanması bu proje ile öngörülüyor. Proje ile aktif karbon üretiminin en ileri teknoloji ile elde edilmesi sağlanacak, ülkemizin bu üründe dışa bağımlılıktan kurtulup ithalatçı pozisyonundan, ihracatçı konuma geçmesi mümkün olacak.

Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdar Kara'nın "Atıksu Arıtma Çamurlarından Biyopolimer Elde Edilmesi için Ekstraksiyon Yöntemleri Geliştirilmesi ve Atıktan Geri Kazanılan Biyopolimerden Nanofiber Üretimi" isimli projesinde, Çevre sorunlarından bahsedilirken ilk sebep olarak her geçen gün artan nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması sırasında ortaya çıkan atıklar gösterilir. Ortaya çıkan atık miktarının artması kaynakların azalmasını da doğru orantılı bir şekilde etkilemektedir. Bu sebeple artık sadece atıkların bertaraf edilmesi değil, bu atıklardan hammaddelerin geri kazanılması ya da yeni ürünlerin elde edilmesi çalışmaları hız kazanmıştır. Bu çalışmalar kapsamında atıklardan biyopolimer üretimi prosesleri geliştirilmektedir. Bu projede de atıksu arıtma tesislerinden çıkan arıtma çamurlarından, mikroorganizmaların doğal yaşam süreçlerinde depoladıkları polimerik özellikler gösteren polihidroksialkanoatların (PHA) farklı ekstraksiyon yöntemleri kullanılarak kazanılması ve elde edilen biyopolimer ile çevre mühendisliği uygulamalarında kullanılabilecek nanofiberlerin üretilmesi amaçlanıyor.

Haber: GTÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum