GTÜ’ye TÜBİTAK Ödülü

Proje Yürütücülüğü GTÜ Temel Bilimler Fakültesi  Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gönül Yenilmez Çiftçi tarafından gerçekleştirilen,   TÜBİTAK destekli, "Floreniliden Köprülü Siklofosfazen Bileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Floresans, Biyolojik Aktivite Özelliklerinin Araştırılması” başlıklı proje, Proje Performans Ödülü (PPÖ) almaya hak kazandı. Proje ekibinde, GTÜ Kimya Bölümünden Prof. Dr. Adem Kılıç, Prof. Dr. Mahmut Durmuş, Öğretim Görevlisi Dr. Elif Şenkuytu, Doç. Dr. Esra Tanrıverdi Eçik,  Doktora öğrencisi Saadet Elif İncir, Amasya Üniversitesi’nden Doç. Dr. Tuba Yıldırım ve Anadolu Üniversitesi’nden Doç. Dr. Emel Ergene yer almış olup proje çıktıları olarak bir adet doktora tezi, bir adet yüksek lisans tezi, altı adet uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makale, yedi ulusal ve dört uluslararası olmak üzere on bir adet bildiri yer aldı.

Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Gönül Yenilmez Çiftçi, Tübitak’dan aldığı ödülden onur duyduğunu belirtirken, proje çıktıları olarak kapsamlı güzel bir çalışma yaptıklarını, bilimsel olarak makale ve bildiriler sunduklarını ifade etti. Proje boyunca ahenkli, mutlu çalışmanın başarıyı getirdiğini söyleyen Çiftçi proje sayesinde; halen Kimya Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak çalışan Dr. Elif Şenkuytu’nun Doktora öğrencisi/proje bursiyeri ve Kimya bölümünde doktorası halen devam eden Saadet Elif İncir’in de yüksek lisans/proje bursiyeri olarak eğitimlerini tamamladığını dile getirdi. Çiftçi proje çıktılarının en güzel yanının iki bilim insanının yetişmesine vesile olduğunu belirterek TÜBİTAK’a teşekkürlerini sunduklarını ifade etti.

Bu projede, potansiyel biyolojik aktif moleküller olması düşünülen floreniliden köprülü siklofosfazen bileşikleri için uygun reaksiyon şartları belirlenerek, sentezi gerçekleştirilerek bileşiklerin yapıları aydınlatıldı. Uygulama alanları olarak, floreniliden köprülü siklofosfazen bileşiklerinin floresans ölçümleri yapıldı. Floresans ölçümleri ve metale duyarlılıkları ilgili başarı sonuçlar elde edildi. Proje kapsamında yer alan başlangıç maddelerine, elde edilen siklofosfazen bileşiklerine ve floreniliden köprülü siklofosfazen bileşiklerine disk difüzyon metodu kullanılarak, antimikrobiyal yani antibakteriyel ve antifungal etkileri çalışıldı. Bazı bileşiklerin P. Aeruginosa ve E. coli, S. aureus P. aeruginosa  ilgili standart suşlarına antimikrobiyal etkisi olduğu gözlendi. Agaroz jel elektroforeziyle DNA’ya bağlanma aktivitelerinin ölçülmesi gibi biyolojik aktivite çalışmaları gerçekleştirildi. Proje kapsamındaki bazı  bileşiklerin antikanser ajan olarak modifiye edilebileceği belirlendi.

GTÜ Ailesi olarak öğretim üyelerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

TÜBİTAK Proje Performans Ödülü (PPÖ), Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından desteklenen projelerin çıktı, sonuç ve etkilerini nicelik ve nitelik olarak artırmak amacıyla yüksek başarı ile sonuçlanan projelerin yürütücü ve araştırmacılarını ödüllendirmek için TÜBİTAK tarafından belirlenen ölçütler ve değerlendirme yöntemine göre hesaplanarak, proje ekibine (yürütücü ve araştırmacılara) verilen bir teşvik ödülüdür.

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum