gtu_logo

Mimarlık öğrencileri PUPA 2.0 ile Dönüşümü Soludu

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Mimarlık Tasarım Topluluğu (MİTA)’nın 20-22 Haziran 2018 tarihlerinde ikincisini düzenlediği Pupa 2.0 etkinliğinde, tüm dönem boyunca fakülte ve çevre firmalardan biriktirilen atık atölye malzemeler, kampüs içinde yerinde/yeniden üretimlere dönüştürdü. Etkinliğe Türkiye’deki 25 farklı üniversiteden 65 mimarlık bölümü öğrenci ve mezunları katıldı.

Geçtiğimiz yıl atık malzemeler kullanılarak birebir uygulamalarla oluşturulan geçici strüktürlerle başlayan PUPA etkinliğinin bu seneki teması DÖNÜŞÜM olarak belirlendi. Tüm atık malzemelerin, DÖNÜŞÜM teması içinde üretim potansiyellerinin araştırıldığı atölye; yerinde yeniden senaryolaştırılıp, atölye yürütücü ve katılımcılarının etkinlik boyunca tasarladığı ve uygulama şansı bulduğu bir birliktelik süreci olarak gerçekleştirildi. Pupa etkinliğinin geleneksel bir hale gelerek her sene sonunda farklı okullardan gelen mimarlık ve tasarım disiplini almış öğrencilerin buluşacağı bir etkinlik haline gelmesini isteyen MİTA ekibi;  atölyeye hazırlık sürecinde ekip olarak en iyisi olması için uğraştıklarını ve pupa 3.0 için çalışmalara başladıklarını ve hedeflerinin daha fazla kitleye ulaşmak olduğunu dile getirdi.

Atölye sunumları ile başlayan Pupa, üç günlük atölye süreçleri ile devam etti. Etkinliğin ikinci gününde, Kadir Has Üniversitesi Öğr. Görevlisi Amina REZOUG’un katılımı ile KONUTTAN MESKENE adlı söyleyişi gerçekleştirildi. Gezici atölye sunumları ile tamamlanan etkinlikte Mimarlar Odası Gebze Temsilciliği’nin destekleri ile kapanış yemeği gerçekleştirildi. MİTA ekibi kapanış sunumlarında Etkinlik boyunca üretim ve birliktelik amacıyla değerlendirilen kampüsün ve atölyelerin kullanımına imkan sağladığı için Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Mimarlık Fakültesi’ne, desteklerinden dolayı tüm sponsorlara, kendileri ile bu birlikteliği paylaşan tüm atölye yürütücüsü hocalarına ve katılımcılara teşekkür etti. Birbirinden farklı fikirlerle gerçekleştirilen 7 atölyenin üretimleri, GTU Mimarlık Fakültesi N Blok ve U Blok çevresinde sergileniyor. 7 atölyede yapılan çalışmalar ise şöyle:

 

PROTEZ YÜZEYLER :  Doç. Dr. Levent ARIDAĞ (GTÜ), Dr. Öğr. Üyesi Fitnat CİMŞİT KOŞ (GTÜ), Arş. Gör. Bilge CAN (YTÜ) yürütücülüğünde; bedenlere poşet geçirilerek beden ve boşluk arasındaki ilişki ele alındı. Keşfedilen protezin görünür hale getirilmesi hedeflendi. Beden, eylem, nesne üçlüsünü tartışarak beden hareketlerinin farklı bir perspektiften yorumlanması olarak aktarılan boşluğun mekan ile yeniden deneyimlenmesini aktaran ürünler tasarlandı.

 

MERZ : Canan ERTEN (Bilgi Ü.), Eda ÖZGENER (Bilgi Ü.),  Dilara Tekin GEZGİNTİ (Atölye Mil), Duygu YARIMBAŞ (MSGSU) yürütücülüğünde;  " Merz sözcüğünü uydurduğumda bir anlamı yoktu. Şimdiyse... onu kullanmaya devam edenlerin kavrayışıyla değişiyor. "  3 günlük süreç içerisinde Kurt Schwitters'in sanat ve üretim hayatının tamamına yayılan Merz estetiği ve "The Merzbau" projesi, malzemenin dönüşüm serüveni, rastlantısal perspektifler ile öğrenilmiş imajlar arasındaki çelişkiler tartışıldı. Bu referanslar ışığında, kampüs içerisinde doğal yapının üzerine sezgisel insan inşaası gerçekleştirildi. Mimarlık disiplinindeki öğrenilmiş imajların etkisinden sıyrılarak, sonucun değil sürecin önemli olduğu bir deneyim gerçekleştirilmeye çalışıldı.

 

HESAPMEKAN:  Yrd. Doç. Dr. Görev. Nizam O. Sönmez(İTÜ), Kutay Yüncüler(İTÜ) yürütücülüğünde; Fiziksel hesaplamaların mekandaki etkileşim hali sorguladı. Tuş ile yapılan sistemlerin beden haline dönüştüğünde algıları kullandığımız fark edildi. Kinestetik algılarımızın input outputları tartışıldı. Mekana yayılan aktivatörler ile düşünce sistemi kurulacağına karar verildi. Mimarlık ne ile etkileşmeli sorusu tartıştıldı. Videolar izlendi inputlar yazıldı. 2 kişilik gruplar halinde kampüste “mimarlıkta etkileşmeye değer neler var?” Sorusuna cevap arandı. Tırtılın hareketi incelendi. Aktivatörler tamamlanmaya başlandı. Açma kapama sisteminin bağlandığı strüktürler atık malzemeler ile hazırlandı. Birçok denemenin ardından açma kapama sistemi çalışmaya başladı. Tırtıl strüktürünün çalışma mekanizması kurgulandı. İçine atık olarak atılan taşlardan tırtılın hangi evrede olduğunu gösterecek seslere ulaşıldı. Tırtılın evreleri ipler ile kurgulandı. Her evre için bir bayrak tanımlandı. Tırtılın 4. Evresi Pupa olarak tanımlandı. Bütün mekanizma bittikten sonra dramanın provalarına başlandı. Performatif atölye gerçekleştirildi.

SPACESLUM :  Atıl AGGÜNDÜZ (KHAS) yürütücülüğünde; Kentin varoluş süreci sorgulandı. Dünyadan kaçırılmış malzemelerle uzayda oluşturulacak bir mahalle kurgusu üzerine konuşuldu ve bu kurgu üzerine üretime başlandı. Katılımcıların senaryolarıyla oluşturduğu mekanlar, uzay mahallesinde yaşantı kurgusuyla bir araya getirildi. Katmanlı bir yapısı bulunan Spaceslum uzay mahallesinin süreci ise şu şekilde gelişti. İnsanların geçmiş ve gelecek zamandan çok şimdiyi yaşadığı uzay mahallesi Spaceslum da ne gibi sürprizler olduğunu merak edenler için üretilmiş mahalle modeli, sergi için son şeklini almış ve insanlarla buluşmuştur.

DÜŞ MEKAN:  Sinem GÖRÜCÜ, Arş. Gör. Deniz CAN (ODTÜ) yürütücülüğünde;  Göç kavramının yer değiştirmeden daha fazlası olduğunu, göç etmenin bir yerden bir yere ulaşmak yerine başlangıç ve son arasında olma durumu olarak ele alındı. Belirlenen yerin bağlamıyla ve atık malzemelerin bilgisiyle birlikte göç kavramı tekrar yorumlandı. Halatlarla birlikte kullanılan ağlar ve içi boş demir çubukların enstalasyonuyla mekân oluşturma fikri güçlendirildi. Birbiri içine entegre edilmiş ve insan hareketiyle dönüşebilen çevresel etkilere de açık olan halatlar, hareket potansiyeliyle kişilerin deneyimine sunuldu. Kişiler tarafından ürünün her deneyimlenmesinde farklı mekânlar oluşturuldu. Halatlarla birlikte kullanılan ağlar ve içi boş demir çubukların enstalasyonuyla güçlenen mekân deneyimlendi.

GARİP KATALOG : Arş. Gör. Şebnem ÇAKALOĞULLARI, Arş. Gör. Selin ÖZTÜRK (GTÜ) yürütücülüğünde;  Malzemenin ve nesnenin mevcut işlevlerinden, görünümünden çıkartılıp yeni görünüm ve işlevler elde edilerek olagelen kullanımlarından farklı olarak yine normalin dışında, yeni yaklaşımlarla birleşimler düşünülerek garip, yeni bir varoluşa ulaşma üzerinde ilerlendi. Oluşum tamamlandıktan sonra eskizleri farklı acılardan yapılarak bu eskizler üzerinden yapının mekanizmalarının nasıl oluştuğu hakkında konuşuldu. Bunların yanında varlığın oluşumu üzerinden bireysel çalışmalar yapıldı, bu çalışmalar varlığa zoom yapılarak gerçekleştirildi ve garip oluşumun mekanik özellikleri hakkında bize bilgi vermeyi amaçladı. Sonrasında bireysel çalışmalar dijital ortama aktarıldı ve gösterimin yanında mekanizmalar dille de anlatıldı. Böylelikle sonuç ürünü olarak da “garip”in katalogu oluşturuldu.

AL : Özüm Ezgi SATILMIŞ, Furkan AVCI (İTÜ) yürütücülüğünde; Doğada alüminyum tarzı metalik malzemelerin kullanmasındaki amaç belirtildi. Malzemenin özellikleri kullanılarak duyusal mimari tekniklerinden yararlanmak hedeflendi. Algı biçimleri düşünülerek mekan seçimi yapıldı ve üretime başlandı. Kesik ağacın duyusu metaller ile ön planlana çıkartılmaya çalışıldı. Ağacın kesik dalları ile metal doğaya entegre edilmeye çalışıldı ve doğanın bir parçası gibi uzantılar elde edildi. Dokunma, işitme ve görsel birçok duyuya hitap eden mekanın deneysel niteliğiyle etki arttırılmış oldu.