gtu_logo

Mimarlık Kültür Toplum Seminer Dizisi 3/4 gerçekleştirildi

Birlikte Yapmak | Herkes için Mimarlık
İnsan ve Sonrası | Dr. Can Boyacıoğlu

Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen ve 7 Mart 2018'de başlayan, MİM 182 "Mimarlık Kültür Toplum" Seminer Dizisi'nin üçüncü etkinliğinin konukları, 21 Mart 2018'de, "Birlikte Yapmak" başlıklı söyleşi ile "Herkes için Mimarlık" ︱ Emre Gündoğdu, Mihriban Duman, Sarper Takkeci oldu. Dr. Can Boyacıoğlu, "İnsan ve Sonrası" başlıklı konuşması ile, 28 Mart 2018 tarihinde, seminer dizisinin dördüncü konuğuydu. Seminerler, Mimarlık Fakültesi N Blok Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Ayla Ayyıldız Potur ve Funda Tan tarafından düzenlenen "MİM 182 Mimarlık Kültür Toplum Seminer Dizisi" kapsamında organize edilen etkinlikler, Mayıs ayı sonuna kadar devam edecek.

 

Herkes İçin Mimarlık

"Herkes için Mimarlık", kentsel ve kırsal alanlarda, projelerin tasarım, planlama ve inşaat süreçlerinde eksikliği hissedilen katılımcı mekanizmaları teşvik ederek toplum içinde mimarlık bilincinin arttırılmasını sağlamayı hedefleyen bir platformdur. Dernek, farklı uğraşlardan gönüllü öğrencilerin ve profesyonellerin bir araya gelerek mimarlık ve tasarım alanlarında çözüm yolları üretebildikleri bir organizasyondur. (1) "Toplum yararını gözeten bir mimarlık için, örnekler ortaya koymak", (2) "Mimarlık üretiminde alternatifleri tartışmaya açmak ve üretmek", (3) "Mimarlık aktörlerinin sosyal sorunların çözümünde inisiyatif almasını teşvik etmek", (4) "Çalışılan coğrafyalarda var olan mimari ve sosyal potansiyelleri, günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde değerlendirmek" gibi çeşitli hedefleri vardır. Bu bağlamda, "Herkes için Mimarlık", (1) "Bütün tarafların katılımıyla yeniden işlevlendirme, onarım ya da sıfırdan inşa yoluyla toplumsal faydayı gözeten yapısal projeler üretir ve yeni yöntemler deneyerek, modeller oluşturur." (2) "Farklı yaş ve mesleklerden insanlar ile mimari fikirleri ve araçları kullanan atölyeler ve etkinlikler düzenler." (3) "Çalışma ve araştırmalarını sergiler, medya kanalları aracılığı ile yayınlar."

Dr. Can Boyacıoğlu

2008 yılında Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun olan Can Boyacıoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 2010 yılında, "Sürdürülebilir Mimarlığın Ekosistemin Kentle Simbiyotik İlişkisi Bağlamında İncelenmesi" başlıklı çalışmasıyla, yüksek lisans; 2017 yılında, "Mimarlıkta Çevreci Yaklaşımların Antroposen Kavramı Bağlamında Tartışılması" başlıklı çalışmasıyla doktora çalışmalarını tamamladı. 2011 yılından bu yana Gebze Teknik Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmalarına devam ediyor.