gtu_logo

Mimari Tasarım 7/8 seminerler dizisi (1) gerçekleştirildi

YTÜ Mimarlık Bölümü öğretim elemanlarından Deniz Tuzcuoğlu, Mimari Tasarım 7, Mimari Tasarım 8 "Bitirme Projesi" dersleri kapsamında "KAMPÜS YAŞAM MERKEZİ TASARIMI" konulu bir seminer gerçekleştirdi. GTÜ Mimarlık Fakültesi'nde, düzenlenen etkinlikte,  "Yurt Binaları ve Yurt Binalarının Yeniden Kullanım Süreçleri" konuları ele alındı.

Tuzcuoğlu, "Kampüste Yaşam" seminer günleri kapsamında, "Yurt binalarında kullanım sonrası değerlendirme üzerine bir irdeleme: YTÜ Davutpaşa Yerleşkesi Örneği" başlıklı tezi sürecinde edindiği birikimi, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Mimarlık bölümü öğrencileriyle paylaştı. Sunum sürecinde, yurt binaları ve öğrenci evlerinin planlama ilkelerine değinilip Türkiye'den ve dünyadan (Baker House / Alvar AALTO, Stata Center / Frank GEHRY, Simmons Hall / Steven HOLL vb.) çeşitli örnekler,  farklılaşan değerlendirme ölçütleri çerçevesinde tartışmaya sunuldu.

Stüdyonun Konusu:

Gebze Teknik Üniversitesinin vizyonu bilginin gelişimine yön veren ve yüksek kalitede eğitim ve araştırma yapan dünya çapında lider bir üniversite olmaktır. Bu vizyon doğrultusunda üniversite kampüsünün olanakları da sürekli geliştirilmekte, uluslararası düzeyde kaliteli bir araştırma ve öğrenme çevresi yaratılması hedeflenmektedir.

Gençlik merkezi ve yurt kompleksi bu hedef doğrultusunda hayata geçirilmesi planlanan projeler arasında yer almaktadır. Bu kapsamda, 2017-2018 güz yarıyılında bitirme projesi konusu olarak gençlik merkezi ve yurt kompleksi probleminin kullanıcısı olacak öğrenciler tarafından ele alınması düşünülmüş; çağdaş, dinamik yenilikçi çözümlerin ortaya çıkması hedeflenmiştir.

Tasarlanacak yapının öğrencilerin sosyal olanaklarını arttıracak, nitelikli müşterek yaşam alanları sağlayacak, öğrenme ve araştırmayı sosyal yaşam ile bütünleştirecek niteliklerde olması beklenmektedir. Üst ölçekte kampüsün mekânsal zenginliğini arttıracak çevre tasarımı fikirlerinin geliştirilmesi, yapı ölçeğinde ise yenilikçi ve gereksinimleri bütünüyle karşılayacak bir yapı tasarlanması beklenmektedir. 

Mimari Tasarım 7  Yürütücüler:  Prof. Dr. Ayla AYYILDIZ POTUR, Doç. Dr. Kutlu SEVİNÇ KAYIHAN, Öğr. Gör. Dr. Can BOYACIOĞLU, Arş. Gör. Fazilet TUĞRUL OKBAZ, Arş. Gör. Funda TAN, Arş. Gör. Ayşegül ENGİN, Arş. Gör. Ayşe CANSU  

Mimari Tasarım 8  Jürisi:  Doç. Dr. Kutlu SEVİNÇ KAYIHAN, Prof. Dr. Tülay TIKANSAK KARADAYI, Prof. Dr. Ayla AYYILDIZ POTUR, Öğr. Gör. Dr. Can BOYACIOĞLU, Prof. Dr. Elif Özlem AYDIN ORAL, Doç. Dr. Murat ŞAHİN (Özyeğin Ü), Mimar Figen ÇİLOĞLU, Prof. Dr. Birgül ÇOLAKOĞLU (İTÜ), Doç Dr. Yasemin ALKIŞER BREGGER (İTÜ), Prof. Dr. Semih ERYILDIZ (Doğuş Ü.)  Poster Tasarımı: Funda Tan