GTÜ Biyoteknolojide atağa geçti

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Biyoteknoloji Enstitüsü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ‘Türkiye’nin Biyoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planını’ dikkate alarak ülkemizin bu alanda dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alması amacıyla harekete geçti. Bu amaçla Sağlık, Bitki, Endüstri ve Sentetik ve Sistem Biyoteknolojisi olmak üzere toplam 4 opsiyonda tezli-tezsiz yüksek programları yanı sıra doktora ve bütünleşik doktora programları ile eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan enstitü, sektörün ihtiyacına cevap verebilecek işgücü yetiştirecek. GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü’nün lisansüstü eğitim öğretim faaliyetine başlaması onuruna GTÜ Teknoloji Transfer Merkezi AŞ ile ortaklaşa düzenlediği ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS), Kimya Mühendisleri Odası (KMO) gibi kurum ve kuruluşların temsil edildiği Biyoteknolojide Vizyon Zirvesi düzenlendi. İlaç ve sağlık Biyoteknolojisi, gıda, bitki ve enerji sektörlerindeki Biyoteknoloji alanında uzmanlar ve biyogirişimcilerin katılımıyla gerçekleşen zirvede öğrenci, akademisyen ve sektörel 200’ün üzerinde katılımcı yer aldı.

HEDEF KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜNLER

Zirveye katılan GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün Biyoteknoloji Enstitüsü’nün, TC Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan 2015-2018 Türkiye Biyoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planı’nda “biyoteknoloji alanında teknolojik bilgi düzeyini ve katma değerli üretimi arttırarak dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almak” olarak, genel amacı ise “biyoteknoloji alanında Ar-Ge ve yenilik ekosistemi kapasitesini geliştirerek ülkemizi teknoloji geliştirebilen, yenilikçi, katma değeri yüksek ve küresel rekabete uygun ürünler üretebilen çekim merkezi haline getirmek” olarak belirtilen vizyon doğrultusunda kurgulandığını, ve “yenilikçi, katma değeri yüksek ve küresel rekabete uygun ürünler üretebilen” mezunlar yetiştirmeyi, araştırma faaliyetleri yürütmeyi ve yeni ürünler geliştirmeyi hedeflediğini söyledi.  Görgün, konuşmasında Biyoteknolojinin gittikçe büyüyen bir pazar olduğundan bahsetti ve ABD’deki büyük üniversitelerin bu alandaki patentlerinden lisans gelirlerinin 110 milyon doları geçmekte olduğunu belirtti.  Bu denli önemli bir konuda sanayinin kalbinde yer alan GTÜ’nün bu alandaki iddiasını ortaya koyan Biyoteknolojide Vizyon Zirvesi’nin organizasyon komitesine teşekkürlerini iletti. 

Zirve Organizasyon Komitesi Başkanı ve GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Işıl Kurnaz, bu organizasyonun amacının Türkiye’de biyoteknolojik ürünler üretilmesi ve bu alanda üniversite-sanayi işbirliğinin önündeki sorunların masaya yatırılması ve mümkünse çözüm önerileri getirilmesi olduğunu vurgulayarak, zorunlu biyogirişimcilik dersleri içeren lisansüstü programlarının yanı sıra tasarım aşamasındaki bazı sertifika programlarının bu alandaki kalifiye işgücü sıkıntısının önüne geçmesini umduklarını vurguladı.   Zirve eş organizatörü ve ev sahibi GTÜ Teknoloji Transfer Merkezi (TTM) Genel Müdürü Dr. Abdurrahman Güngör ise, Teknoloji Transfer Ofisi ve TTM olarak akademisyenlere girişimleri, patent yazma, projelendirme vb. konularda destek olduklarını belirtti.

DUVARSIZ MERKEZLER KURULMALI

TÜSAİD Biyoteknoloji raporunu hazırlamış olan ekipten olan ve zirvenin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Hüveyda Başağa dahil, programdaki pek çok konuşmacının ilk ve öncelikli olarak belirttiği işbirliğinin öneme vurgu yaptı.  TEPAV’ı temsilen konuşmasını yapan Selin Arslanhan Memiş de artık inovasyon konuşmaktan inovasyon yapmaya geçilmesi gerektiğini ve bu konuda da en büyük umutlarının start-up’lar olduğunu söyledi.  Bu kapsamda kendi şirketlerini kurmuş olan girişimci akademisyenlerimizin de zirvede konuşmacı olmaları ve akademisyenlikten girişimciliğe geçiş süreçleri yanısıra bu geçişteki sıkıntıları vurgulamaları önemli bulundu.  Özellikle artık laboratuvar ölçekli düşünmekten çıkılması ve daha büyük ölçekli düşünülmesinin akademi-sanayi işbirliği açısından önemi vurgulandı; doktoralı elemanların sanayideki iş imkânlarından haberdar olmadıkları konuşuldu.  Biyoteknoloji Enstitüsünün Bilimsel Danışma Kurulu üyesi Pakmaya Pak Biyoteknoloji Merkezi Müdürü Dr. Mustafa Türker’in önerileri, dikeyleşme ya da uzmanlaşma sorunun çözümlenmesinin acil olduğu, diğer pek çok konuşmacının da vurguladığı üzere bir binaya bağımlı olmayan ama alanında yetkin kişilerden oluşan “duvarsız” mükemmeliyet merkezlerinin kurulması gerekliliği ve nitelikli teknisyen ve doktoralı eleman eksikliğinin acilen giderilmesi oldu.

GELECEKTE AKTÖR OLACAKLAR

Zirve süresince stand ve poster alanında akademisyenler ile girişimciler ve start-up firmalar buluşturuldu; melek yatırımcı ağını temsilen konuşmasını yapan Muzaffer Öztan da girişim sermayesi desteğinin nasıl alınacağı konusunda önemli bilgiler paylaşarak geliştirilen iş fikrinin pazar araştırmasının ve kar-zarar analizlerinin mutlaka yapılması gerekliliğini vurguladı. Enstitü Müdürü Prof. Dr. Işıl Kurnaz bu zirvenin birbirinden inovatif proje fikirleri, girişimler ve iş ortaklıklarına yol açması dileğini belirtti.  Zirve, Gelecekhanenin kurucusu ve baş düşünürü Halil Aksu’nun gençlere ilham veren “Gen Hareketi – 21. Yüzyılın Tsunami dalgası” başlıklı konuşması ile bitti.  Halil Aksu, içinde bulunduğumuz dalganın baş aktörleri sosyal medya şirketleri ise, bundan sonraki dalganın baş aktörlerinin Biyoteknoloji şirketleri olacağına inandığını söyledi. Akademisyen ve sektörel katılımcıların olumlu desteği ile zirvenin ikincisinin yine GTÜ ev sahipliğinde yapılmasına karar verildi.

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum