Öğretim üyemiz “European Society for Photobiology” yönetim kuruluna seçildi.

Üniversitemizin Kimya Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Yrd. Doç. Dr. Fabienne Dumoulin, European Society for Photobiology yönetim kuruluna (executive committee, Bkz http://www.photobiology.eu/executive_committee) seçilmiş ve “16. Congress of the European Society for Photobiology, General Assembly”sinde, 3 Eylül tarihinde bu görev kendisine tebliğ edilmiştir.

Bu uluslararası alanda üniversitemizi ve ülkemizi temsil edecek olan öğretim üyemizi kutluyoruz.