gtu_logo

8. GTÜ Lisansüstü Araştırmalar Sempozyumu

04.06.2024-GTÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
 

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen ‘GTÜ Lisansüstü Araştırmalar Sempozyumu’nun 8’incisi 30 - 31 Mayıs 2024 tarihlerinde düzenlendi. Sempozyumda, lisansüstü öğrencilerinin tez konularını kapsayan çalışmalarıyla bilimsel araştırma proje çalışmaları, özel sektör ve kamu kurum temsilcilerinin de katıldığı ortamda paylaşıldı. Akademik ve sektörel iş birliğinin geliştirilmesinin hedeflendiği sempozyum, GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Etkinliğe GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Damla Arısan, Prof. Dr. Hasari Çelebi, Prof. Dr. Mahmut Durmuş, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mevlüt Karabulut ile enstitü yönetimi, akademisyenler öğrenciler, kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Rektör Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, sempozyumun açılış konuşmasında yeni kurulan Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nün önemini vurguladı ve enstitünün kuruluş aşamasındaki süreci anlattı. Tüm lisansüstü eğitim faaliyetlerinin tek bir çatı altında toplanmasının dağınıklığı gidermek açısından önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, bu sürecin diğer enstitülerdeki akademisyenler tarafından anlayışla karşılandığı ve desteklendiğini ifade etti.
 

Lisansüstü Eğitimin Önemi

Gebze Teknik Üniversitesi'nin, yüksek teknoloji alanlarında araştırma ve geliştirmeye odaklanan bir üniversite olduğunu anımsatan GTÜ Rektörü, teknolojik gelişmelerin lisansüstü eğitiminin önemini artırdığını ifade etti.

Lisansüstü eğitimin, öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirerek daha donanımlı hale gelmelerini sağlamada önemli rol oynadığını belirterek temel bilimler ve mühendislik alanlarında yapılan çalışmaların, sektörde doğrudan uygulama imkânı bulabildiğine de vurgu yaptı.

Farklı disiplinlerden araştırmacıların iş birliğinin önemini ve bu iş birliğinin inovasyona ve yerlileşmeye katkıda bulunacağını ifade eden Rektör Prof. Dr. Hacı Ali Mantar’ın konuşmasından öne çıkan unsurlar şöyle:
 

Üniversitelerarası İş Birliği

Sempozyum, Gebze Teknik Üniversitesi'nin diğer üniversitelerle iş birliği kurmasına da katkıda bulunmaktadır. Bu iş birlikleri, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin genişlemesine ve daha da güçlenmesine yardımcı olmaktadır.
 

Avrupa Birliği Fonlarının Önemi

Araştırmacıların Avrupa Birliği fonlarına daha fazla önem vermeleri gerekmektedir. Bu fonlar aracılığıyla araştırma imkanlarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz.  Gebze Teknik Üniversitesi'nden araştırmacıların Avrupa Birliği fonlarından aldıkları projelerin başarılarını da örnek gösterebiliriz.
 

Sürecin Azaltılması

Üniversitede yapılan araştırmaların sektöre aktarılması Türkiye'de uzun süreli bir süreç ve Gebze Teknik Üniversitesi olarak bu süreci kısaltmayı amaçlıyoruz.
 

Misyon ve Vizyonda İstikrar

Üniversitemiz lisansüstü eğitime odaklanarak Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü olarak kuruldu. Lisans öğrencileri alındıktan sonra misyon ve vizyonunda değişiklik olmadan araştırma ve yüksek teknoloji alanlarında önemli çalışmalar yapıldı, yapmaya devam ediyoruz. Bu noktada önceki yönetimlere de teşekkür ediyorum. Ayrıca yeni bölümler açarak ve nitelikli araştırma yaparak dikey ve yatayda dengeli bir şekilde büyümeyi hedefledik.
 

Birlikte Çalışmanın Önemi

Rektör Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, son olarak teknolojik gelişmelerin ve üniversitelerin çalışmalarının ülkenin gelişimine katkı sağladığı, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin öneminin arttığı ve bu süreçte tüm bileşenlerin birlikte çalışmasının gerekliliğini vurguladı.
 

Üniversite Sanayi İş Birliğinin Önemi

Konuşmasına GTÜ lisansüstü eğitiminin tek çatı altında toplanma süreci hakkında bilgi vererek başlayan Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mevlüt Karabulut şöyle konuştu:

“Üniversitemiz, gerek genç ve dinamik akademik kadrosu ve altyapısı gerekse bulunduğu coğrafi konum itibariyle üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi için çok özel bir konuma sahip olup ekosistemindeki araştırma merkezleri ve sanayi kuruluşları ile anlaşmalar yapmakta, ortak projeler gerçekleştirmektedir. Üniversite ve enstitü olarak gerek mevcut programların niteliğinin artırılması ve dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmelere uygun yeni programlar açılması, gerekse üniversite sanayi iş birliğinin geliştirilmesi konularında yoğun çaba göstermekteyiz.”
 

Genç Yeteneklerimizin Ar-Ge Faaliyetlerine Teşvik Edilmesi

Bilgi ve yüksek teknolojiyi sadece kullanan değil üreten bir ülke olmanın kamu ve özel sektörün araştırma-geliştirmeye verdiği önemle doğrudan ilişkili olduğunu anımsatan Prof. Dr. Mevlüt Karabulut; “Ülkemizde bu alandaki çabalar son yıllarda artsa da kat edilecek daha çok yolumuzun olduğu açıktır. Genç ve yetenekli beyinlerimizi Ar-Ge’ye yöneltmek, bu alanları onlara çekici kılmak için devletimize ve üniversitelerimize önemli görevler düşmektedir. Nitelikli bir lisansüstü öğretim bu çabaların lokomotifi olacaktır. Öğrencilerimizin sadece niceliğini değil niteliğini de artırmak için Yüksek Lisans ve Doktora burslarının günün şartlarına uygun olması, genel olarak akademisyenlerin özlük haklarının yarışmaya çalıştığımız ülkelerin şartlarıyla en azından karşılaştırılabilir olması gerektiğini özellikle belirtmek isterim.” ifadesinde bulundu.
 

144 Bildiri Sunumu Yapıldı

Bu yıl sekizincisi düzenlenen Sempozyum boyunca yüksek lisans ve doktora öğrencileri tez çalışmaları kapsamında hazırladıkları 59 sözlü, 85 poster olmak üzere toplam 144 bildiri sundular. Lisansüstü öğrencilerinin farklı disiplinlerden öğretim üyeleri, öğrenciler ve sanayi temsilcileri ile bir araya gelmeleri, araştırma bulgularını paylaşma, tartışma ve gelecekteki araştırmaları için yeni fikirler ve iş birlikleri geliştirme fırsatı sunacaktır.