gtu_logo

Akademisyenlerimizin Uluslararası Başarısı

31.05.2024- GTÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
 

GTÜ akademisyenleri, Avrupa Komisyonu’ndan Marie Skłodowska-Curie Aksiyonu MSCA-SE fonu almaya hak kazandılar.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Didem Gözüpek ve Temel Bilimler Fakültesi, Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Özkan “(C)ombinatorial (O)ptimisation for (V)ersatile Applications to (E)merging u(R)ban problems (COVER)” başlıklı projeleri ile Avrupa Komisyonu’ndan  Marie Skłodowska-Curie Aksiyonu MSCA-SE fonu aldılar. Ufuk Avrupa kapsamında koordinatör kurum olarak desteklenmeye ikinci kez hak kazanan GTÜ, bu çağrı kapsamında projeleriyle koordinatör kurum olarak fon almaya hak kazanan Türkiye’deki üç kurumdan biri oldu.

 

Prof. Dr. Didem Gözüpek ve Prof. Dr. Sibel Özkan’ın yürütecekleri bu üç yıllık projenin odak noktası, kombinatoryal optimizasyon ve yöneylem araştırması yöntemlerini kullanarak, artan kentsel nüfus karşısında sürdürülebilir kalkınma ilkelerini korumaya ve insanların yaşamlarını iyileştirmeye yardımcı olmaktır. Şehirlerin ve sakinlerinin karşılaştığı sorunlar coğrafi konuma göre farklılıklar göstermekle birlikte, COVER konsorsiyumunun ele alacağı konular arasında iş, alışveriş, eğitim, sağlık ve boş zaman aktiviteleri de dahil olmak üzere en temel hizmetlere ve günlük ihtiyaçlara, şehir içindeki herhangi bir yerden en fazla 15 dakikada rahatça erişilebilmesini sağlamayı amaçlayan bir şehir planlama stratejisi olan “15-dakikalık şehir” kavramı; sel, deprem gibi afetlerin yaşanabildiği bölgeler için acil müdahale ve kurtarma operasyonları, optimum tahliye stratejileri gibi afet sonrası yönetim problemleri; coğrafi taleplere, tesis maliyetlerine ve ulaşım mesafelerine dayalı olarak fabrikaların / depoların / okulların / hastanelerin / sığınakların  en uygun şekilde yerleştirilmesini belirlemeye çalışan tesis yeri seçimi problemi ve trafik yönetimi problemleri gibi sürdürülebilir bir kent yaşamı için hayati değerde problemler yer almaktadır.

 

Artan kentsel nüfus kentsel planlamanın her alanında optimizasyon gerekliliğinin altını çizerken, buna karşılık, özellikle temel bilimlerdeki bilimsel araştırmalar genellikle acil pratik uygulamalardan kopuktur. Bu konsorsiyum ile, tamsayılı programlama, yapısal çizge kuramı, yöneylem araştırması ve ağ optimizasyonu gibi kombinatoryal optimizasyonun tamamlayıcı dallarının uzmanlarından oluşan bir platform oluşturmak ve bu platformu yerel toplulukların sorunlarını günlük olarak çözen yerel yönetimler ve çözümlerinde genellikle kombinatoryal optimizasyon yöntemlerinden yararlanan IT şirketleri ile tamamlamak amaçlanmaktadır. Böylece, COVER konsorsiyumunda yapılacak bilimsel çalışmalalar, kentleşme problemleri açısından teori ve uygulama arasında bir köprü kuracaktır. Ayrıca, GTÜ’nün şehrin ve bölgenin sorunlarını bilimsel yöntemlerle çözme konusunda öncü bir kurum olmasına önemli bir katkı sağlayacaktır.

 

MSCA-SE aksiyonunun amacı, personel hareketliliğinin sağladığı bilgi aktarımı yoluyla, uluslararası, sektörlerarası ve disiplinlerarası araştırmaları teşvik etmektir. Bu bağlamda, GTÜ koordinatörlüğünde yürütülecek konsorsiyumda 6 ülkeden 15 kurum ve 48 araştırmacı yer almaktadır. İçinde üniversiteler, özel şirketler ve bir yerel yönetimin yer aldığı konsorsiyum; Türkiye’den Gebze Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Optiyol Karar Destek Teknolojileri A.Ş., İsviçre’den Fribourg Üniversitesi, İspanya’dan A Coruna Üniversitesi, Cadiz Üniversitesi, Polonya’dan Gdansk Teknik Üniversitesi, Gdansk Üniversitesi, CityBike Polonya, JIT Team Sp. z o.o., GDANSK-GDYNIA-SOPOT Metropol Belediyesi, Slovenya’dan Maribor Üniversitesi, Primorska Üniversitesi, Güney Afrika’dan Stellenbosch Üniversitesi ve Pretoria Üniversitesi’nden oluşmaktadır.

 

Bu proje kapsamında düzenlenecek aktiviteler, çalıştaylar, eğitimler ve seminer dizileri konsorsiyum dışı katılımcılara da açık olup farklı sektörler ve disiplinleri bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Bölgedeki yerel yönetimlerle de proje boyunca işbirliği halinde olunması planlanmaktadır.