gtu_logo

GTÜ MARTEST'i Japonya'da Dünyaya Tanıttı

31.05.2024 GTÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
 

GTÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri, Japon Yerbilimleri Birliği 2024 toplantısına katılarak depremlere karşı dirençli yapılar ve toplum oluşturma projesi MARTEST'i anlattı.

Dünyanın seçkin üniversiteleri ve 80 ülkeden fazla katılımcının olduğu toplantıya Türkiye'yi temsilen Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ), Boğaziçi Üniversitesi ve İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi katıldı. GTÜ bilim insanları tarafından hazırlanan, 2023 yılında başlayıp 5 yıl boyunca sürecek olan proje, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ve Japonya Bilim ve Teknoloji Ajansı (JST) tarafından desteklenmektedir. Projede temel amaç depremlere karşı dirençli yapılar ve topluluklar oluşturmak, büyük afetlerle baş edebilir hale gelmek ve toplumsal afet bilincini artırarak en az hasarla iyileşme sürecine geçmektir. Prof. Dr. Bülent Akbaş, Prof. Dr. Selçuk Toprak, Dr. Öğr. Üyesi Ceren Özer Sözdinler ve Dr. Öğ. Üyesi Ahmet Anıl Dindar’dan oluşan MARTEST proje ekibi JICA, Tokyo merkezinde projenin ikinci yıllık toplantısını da tamamlayarak 1 Ocak 2024 Noto depreminden etkilenen bölgedeki deprem hasarlarını da inceledi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi desteğiyle tamamlanacak olan MARTEST Deprem ve Yapı Mühendisliği Laboratuvarında ülkemizde  depreme dayanıklı yapılar inşa etmek üzere deneyler yapılmasının yanı sıra, tsunami afetine karşı tehlike analizi ve hasar azaltma çalışmaları, Kuzey Anadolu Fay hattının Doğu Marmara kısmındaki yer hareketlerinin DAS  (Distributed Acoustic Sensing) yöntemiyle gerçek zamanlı gözlemi, şehirlerimizde afete hazırlık ve kentsel risk azaltma çalışmaları ile afet okur yazarlığını ve bilincini geliştirmek için eğitimlerde Türk ve Japon araştırmacılar tarafından yürütülecek. Son olarak 2023  Kahramanmaraş Depremlerinde yaşanan acı tecrübeler unutulmadan bilim ve teknolojinin ışığında sürecek olan MARTEST projesi çalışmalarının  2028'e kadar devam etmesi planlanmaktadır. Proje kapsamında  kurulacak olan olan laboratuvarda  en son teknolojik yaklaşımlar kullanılarak afetlerle baş edebilir yapılar için deneysel çalışmalar yürütülecektir.

GTÜ ekibi, çalışma süreçlerini paylaşmak ve kurumsal iletişimi sürdürmek amacıyla Tokyo Büyükelçisi Sayın Korkut Güngeni de ziyaret etti.

MARTEST projesindeki gelişmeler https://martest.gtu.edu.tr/satreps-martest.html sayfasında yer almaktadır.