gtu_logo

Öğrencimiz Adana’da Proje Yarışmasından Üçüncülük Elde Etti

21.05.2024 GTÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
 

GTÜ Biyomühendislik Bölümü Lisans son sınıf öğrencisi Hatice Öztekin, Adana Organize Sanayi Bölgesi tarafından düzenlenen proje yarışmasında üçüncülük ödülü aldı.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi tarafından düzenlenen ve 57 farklı üniversiteden 144 yarışmacının katıldığı ‘4. Ulusal Sanayi Odaklı AR-GE ve İnovasyon Proje Yarışması’ Lisans Öğrenci Kategorisinde Biyomühendislik Bölümü öğrencilerinden Hatice Öztekin üçüncülük ödülü almaya hak kazandı. Öztekin, Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) Biyomühendislik bölümü Öğretim Üyesi Doç Dr. Bengü Ergüden danışmanlığında, yarışma kapsamında Yeşil Teknolojiler Tematik alanında Sanayi Sektörlerinde Endüstriyel Simbiyoz Modelleri alanında ‘Mikroalg- Maya Simbiyotik Birlikteliği ile Biyoetanol Üretim Potansiyelinin Araştırılması, Analizi ve Optimizasyonu’ başlıklı proje sunumunu gerçekleştirdi.

Söz konusu projede: Citrus cinsi meyve atıklarından oluşturulan modifiye besi ortamında maya ve mikroalg simbiyoz birlikteliği sağlanarak biyoetanol üretim veriminin arttırılması hedeflenmiştir. Proje önerisi ile atık yönetimi ile sürdürülebilir ve doğa dostu enerji kaynakları alanlarında faaliyet gösterilmesini hedeflemektedir. Temel olarak belirlenen amaç ise ülkemizin atık kaynaklı yenilenebilir enerji kullanım politikasına destek olmaktır. Bu vizyon ile önerilen projenin, ülkemizin enerjideki dışa bağımlılığının azaltılması ve ekonomik açıdan fayda sağlayabilecek yenilenebilir enerji kaynakları üretiminde bir ön çalışma niteliğinde veriler sunması hedeflenmiştir.