gtu_logo

Akademisyenlerimizin TÜBİTAK 1001 Proje Başarısı

07.08.2023

TÜBİTAK "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” Kapsamında 4 Proje Destek Almaya Hak Kazandı.

 

TÜBİTAK "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı”, 2023 yılı 1. Dönem kapsamında destek almaya hak kazanan projeler açıklandı. Bu bağlamda üniversitemiz akademisyenlerinin yürütücüsü olduğu 2, araştırmacı veya danışman olduğu 2 proje destek almaya hak kazandı.

Ayrıca GTÜ akademisyenlerinin araştırmacı olduğu 2 projenin de 1. dönemi beklemeden başvuru yapabilmesine karar verildi.

Akademisyenlerimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz. 

TÜBİTAK duyurusu için tıklayınız

2023 Yılı 1. Döneminde Önerilen Araştırma Projelerinden Bilimsel Olarak Desteklenmesine Karar Verilenler          (Akademisyenlerimizin Yürütücü Olduğu Projeler)
Fakülte / Enstitü Proje Yürütücüsü Proje Adı
Kimya Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Rezan Demir Çakan "Sodyum İyon Depolamada Makine Öğrenme Odaklı Tasarım: Karbon Anot Başlangıç Malzemesi, Sentez Koşulları ve Yapısal Özelliklerin Pil Performansına Etkilerinin İncelenmesi ve Optimizasyonu"
Kimya Bölümü Prof. Dr. Ferda Hacıvelioğlu Çözünebilir İletken Polimerlerin Sentezi, Karakterizasyonu, Optik ve Elektronik Cihazlarda Kullanılabilirlik Özelliklerinin İncelenmesi
Nanoteknoloji Enstitüsü Doç. Dr. Sadiye Velioğlu "Yüksek Çıktılı Bilgisayarlı Tarama ve Makine Öğrenimi Yöntemlerinin Ortak Kullanımıyla Hipotetik MXene Yapılarının Doğal Gazı Saflaştırma Potansiyellerinin Belirlenmesi"
     
2023 Yılı 1. Döneminde Önerilen Araştırma Projelerinden Bilimsel Olarak Desteklenmesine Karar Verilenler             (Akademisyenimizin Araştırmacı Olduğu Proje)
Proje Araştırmacısı Proje Yürütücüsü Proje Adı
Prof. Dr. Numan Akdoğan                Fizik Bölümü Doç.Dr.Ali Akpek                    Yıldız Teknik Üniversitesi "Multifonksiyonel bir Çip üstü Serebral Korteks ve Serebral Atardamar Platformu Tasarımı ve Serebrovasküler Hastalık Modellerinin In Vitro olarak Analiz Edilmesi"
     
2023 Yılı 1. Döneminde Önerilen Araştırma Projelerinden Bir Sonraki Dönemi Beklemeden Başvuru Yapılabilmesine Karar Verilenler (Akademisyenlerimizin Araştırmacı Olduğu Projeler)
Proje Araştırmacısı Proje Yürütücüsü Proje Adı
Dr. Öğr. Üyesi Özgün Yücel - Kimya Mühendisliği Doç. Dr. Sedat Yalçınkaya Marmara Üniversitesi "Katı Atık Depo Sahalarında Biyogaz/Metan Kaçaklarının Tespiti için Uzaktan Algılama Yöntemlerinin Geliştirilmesi ve Uygulanması"
Ar. Gör. Sultan Bozkurt Güngör -  Matematik Bölümü Doç. Dr. Temha Erkoç             İstanbul Üniversitesi "Sonlu grupların güçlü monolitik karakterleri ve eşlenik eleman sınıfları"