En İyi Akademik Buluş Ödülü

04.05.2023

 

İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı ISIF’23’ün en saygın ödülü WIPO’nun (Birleşmiş Milletler Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü) “En İyi Akademik Buluş Ödülü” Öğretim Üyelerimizin patentine verildi.

 

Bu yıl 8.’si düzenlenen İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı ISIF’23’, TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirildi. GTÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ebubekir Yüksel, Doç. Dr. Murat Eyvaz ve Dr. Serkan Arslan’ın İTÜ ile ortak yürüttüğü TÜBİTAK projesinin çıktılarından Türkiye, Kore ve Amerika patent tescilli “A New Vacuum Enhanced Operation Method For Forward Osmosis Membrane Bioreactors” başlıklı patent Birleşmiş Milletler Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nün (WIPO) “En İyi Akademik Buluş Ödülü”ne layık görüldü.

 

Membran Biyoreaktörler, yüksek kalitede çıkış suyu üretmeleri, düşük miktarlarda çamur oluşturmaları, az yer kaplamaları, askıda katı maddelerin hemen hemen tamamını ve azot/fosfor gibi besi maddelerini çok yüksek oranda giderebilmeleri sebebiyle son yıllarda sıklıkla tercih edilmeye başlanmıştır. Ayrıca MBR ile arıtılan sular tarımda sulama suyu ve proses suyu olarak değerlendirilebilmektedir. Bununla beraber MBR’den çıkan arıtılmış su bir başka membrandan (ters osmoz gibi) geçirilerek içilebilir su kaynağı olarak da kullanılabilmektedir. Bahsedilen avantajlarının yanında, MBR prosesinde karşılaşılan başlıca problem membran kirlenmesidir. Membran kirlenmesi süzüntünün akı hızını azalttığı gibi, membranın temizlenme ve değiştirilme sıklığını da artırmaktadır. Bu nedenle literatürde ve uygulamalarda membran türünün ve geometrik şeklinin MBR verimine etkisi ile ilgili çalışmalar yoğunlaşmaktadır. MBR’lere alternatif olarak önerilen ileri ozmos MBR’lerde ise başlıca problemler, yüksek membran alanı gereksinimi ve konsantrasyon polarizasyonudur.

 

Bu çalışmanın amacı, yenilikçi İO (İleri Ozmos) membranlarının üretilmesi ve farklı proses yaklaşımlarının denenmesi ile, İO-MBR’ın literatürde bildirilen dezavantajlarının kısmen ya da tamamen ortadan kaldırılması, ülkemiz şartlarında evsel atıksu arıtımında kullanımı ve ürün suyunun ticari ve zirai kullanım potansiyelinin belirlenmesidir. İleri osmoz (İO) membranının MBR’da (Membran Biyoreaktör) kullanılması son yıllarda büyük ilgi çekmektedir. Literatürdeki verilere göre İO-MBR ile organik karbon % 99 oranında giderilebilirken, amonyum azotu % 98 oranında giderilebilmektedir. Evsel ve endüstriyel faaliyetlerin su kaynaklarını hızla tükettiği günümüzde İO-MBR prosesinden elde edilen yüksek kaliteli su, alternatif bir su kaynağı oluşturmaktadır.

 

Proje sonunda, literatürde ilk kez tübüler nanofiber membran üretilmiştir. Literatürde bir ilk olarak tübüler nanofiber ileri osmoz membranı üretilmiştir. Sıfır sıvı deşarjı yaklaşımıyla, yüksek performansta İO-MBR kurulmuş ve işletilmiştir.

Proje kapsamında üretilen membran ve üretim yöntemiyle ilgili bir; MBR içerisinde membranın işletilme yöntemiyle ilgili de bir adet olmak üzere iki ulusal ve iki de uluslararası patent iş ve patentler tescil edilmiştir. Proje konusu ile ilgili iki yüksek lisans, bir de doktora tezi tamamlanmıştır. Uluslararası dergide dört adet ve bir adet de ulusal makale yayınlanmıştır. Uluslarası iki ve bir de ulusal kitap bölümü üretilmiştir. Proje konusuyla ilgili ikisi uluslararası olmak üzere üç poster, yedisi uluslararası, beşi ulusal sempozyumda ve ikisi ulusal fuarlarda olmak üzere on yedi adet sözlü bildirinin sunumu yapılmıştır. Yine proje konusu, bahsedilen uluslararası sempozyumların birinde açılış konuşmalarından biri olarak yer almıştır.

 

İlgili link: 

http://www.istanbul-inventions.org/tr/

 

 

 

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum