gtu_logo

Akademisyenlerimizin 1003 Proje Başarısı

19.04.2023

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından açılan "1003-Tarımsal Araştırmalar Ortak Çağrısı” kapsamında Araştırma Destek Programları Başkanlığına (ARDEB) önerilen projelerin bilimsel değerlendirme sonuçları açıklandı. Bu kapsamda Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ve Toprak, Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü iş birliği ile hazırlanan, “Yerli İzolatlarla Arbüsküler Mikoriza Mantarı-Bakteri Konsorsiyumlarının Oluşturulması, Katı ve Sıvı Formülasyonlarının Geliştirilmesi ve Mikrobiyal Gübre Olarak Etkinliklerinin Araştırılması” başlıklı proje başvurusu kabul edildi.

Söz konusu proje, TAGEM’e bağlı Toprak, Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü’nden Dr. Dilek Kaya Özdoğan’ın yönetiminde, Biyoteknoloji Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ümit Barış Kutman’ın proje yürütücülüğünde ve Biyoteknoloji Enstitüsü’nden Dr. Öğr. Üyesi Bahar Yıldız Kutman ve Çevre Mühendisliği’nden Prof. Dr. Murat Doğru’nun araştırmacı olarak bilimsel katkıları ile gerçekleştirilecek.

Projede, ülkemizin farklı bölgelerinden izole edilmiş yararlı mikroorganizmalar ilk kez aynı anda hem mikoriza mantarları hem de bakteriler içeren konsorsiyumlar oluşturulacak şekilde bir araya getirilecek. Böylelikle gerek bitkilerin mineral gübre ihtiyacını azaltarak gerek stres direncini arttırarak sürdürülebilir tarıma katkı sağlayacak ürünler elde edilecektir. Ayrıca bu konsorsiyumların farklı uygulama yöntemlerinde değerlendirilebilecek katı ve sıvı formülasyonları geliştirilecek, formülasyonlar için biyokömürden de yararlanılacak ve elde edilecek ürün adaylarının bitkiler üzerindeki etkinlik denemeleri gerçekleştirilecektir. Bitki biyoteknolojisinden bitki beslemeye, mikrobiyolojiden bitki fizyolojisine, kimyadan çevre mühendisliğine kadar uzanan geniş bir yelpazede yürütülecek bu disiplinlerarası çalışma sonucunda çıktı olarak ticarileşme potansiyeli yüksek mikrobiyal ürün adaylarının prototiplerinin ortaya çıkması amaçlanmaktadır.