Akademisyenimize TÜBİTAK Desteği

03.03.2023

Akademisyenimiz Dr. Yeşim CAN SAĞLAM, nitelikli insan kaynaklarının gelişimi süreçlerine katkı sunmak amacıyla sağlanan, “TÜBİTAK 2218 Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Bursu”nu kazandı.

Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ), Sosyal Bilimler Enstitüsü Araştırma Görevlisi Dr. Yeşim CAN SAĞLAM’ın yürütücüsü olduğu, Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ekber Akgün’ün danışmanlık yaptığı, “Yeşil dönüşümcü Liderlik ile Tedarik Zinciri Yönetimi Arasındaki İlişkide Yeşil Entelektüel Sermaye ve İnovasyonun Rolü: Çevresel Dinamizmin Moderator Etkisi” başlıklı proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) 2218 Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Proje kapsamında, yeşil dönüşümcü liderlik, yeşil entelektüel sermaye, yeşil inovasyon ve yeşil tedarik zinciri yönetimi arasındaki ilişkiler belirlenecek ve çevresel dinamizmin bu ilişkilerde nasıl rol aldığı araştırılacaktır. Gelişmekte olan ekonomilerde, özellikle imalat sektöründe, daha fazla enerji tüketildiği ve buna bağlı daha fazla çevre kirliliğine sebep olunduğu için sürdürülebilirlik konuları daha fazla gündeme gelmelidir. Bu nedenle gelişmekte olan ekonomilerde, özellikle üretim sektöründe, sürdürülebilirlik konuları üzerine daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir. Fakat tedarik zincirinde sürdürülebilirlik üzerine çalışmalar oldukça yeni araştırma alanlarıdır. Bu bağlamda araştırma, mevcut alandaki bilgi birikimini arttırarak, literatürü zenginleştirmeyi ve işletmelerin dikkatini sürdürülebilirlik alanına çekmeyi hedeflemektedir.

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum