Akademisyenimizin Projesine TÜBİTAK Desteği

13.10.2022

Üniversitemiz, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Tayfun SALİHOĞLU’nun yürütücü, yüksek lisans öğrencilerinin ise bursiyer olduğu “Covid 19 Salgınının Bölgesel ve Yerel Düzeyde Kent ve Çevre Bileşenleri ile İlişkisinin Araştırılması” isimli proje önerisi TÜBİTAK 3501 Kariyer Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır.

Akademisyenimizi kutlar, başarılarının devamını dileriz. 

 

Proje Hakkında Kısa Bilgi Notu:

COVID-19 salgınının farklı mekânsal birimlerdeki kümelenme düzeylerini tespit edip, yapılı çevreye ait yerel özelliklerle ilişkisini test eden modelin geliştirilmesini amaçlayan projenin iki temel hedefi bulunmaktadır; 

  1. Hastalığa ilişkin elde edilen mekânsal verinin a) Türkiye kentlerinde ve b) İstanbul içerisinde anlamlı düzeyde kümelenme gösterdiği kentlerin/alanların mekânsal istatistik yöntemleriyle tespiti, 
  2. Hastalığın yüksek seviyede olduğu kentlerde ve kent içerisindeki alanlarda, hastalığın kentsel özelliklere ve yapılı çevreye ait özelliklerle ilişkisinin tespit edilmesidir. 

 

Yapılı çevre ile Covid-19 yayılımı arasındaki ilişkiye odaklanan kanıt temelli kapsamlı bir çalışma ülkemizde henüz yapılmamıştır. Dünya’da Tıp alanında, mekânsal epidemiyoloji alt başlığında genişleyen bir alan bulunsa da bu alanın konuya yaklaşımında, mekâna ilişkin özelliklerin kurulan modellere dahil edilmesi ve yorumlanmasında eksiklikler bulunmaktadır. Diğer yandan; ülkemizde planlama mesleğinin icra edildiği alanlar içerisinde kamu sağlığı ile planlama ilişkisini kuran bir alanın da bulunmamasından ötürü, şehirsel mekânın hastalık yayılımındaki belirleyiciliği hakkında ülkemiz kentleri özelinde neredeyse hiçbir bilgiye sahip değiliz. Bu araştırma ile kent sağlığı ve planlama ilişkisini ele alan öncü çalışmalardan biri üretileceği gibi, mekânsal epidemiyoloji alanına da daha fazla mekân perspektifinden bakan gelişmekte olan bir literatüre katkı sağlanmış olacaktır.  

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum