Yangın, Sel ve Heyelan Risklerine Karşı Geliştirilen Uluslararası Projeye Destek

07.10.2022

Yangın, Sel ve Heyelan Risklerine Karşı Dirençli Topluluklar amacıyla akademisyenlerimizin geliştirdiği AB Projesi kabul edildi.

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi  Prof.  Dr.  Selçuk TOPRAK koordinatörlüğünde Erasmus+ Programı İşbirliği Ortaklıkları Çağrısı kapsamında başvurusu yapılan "READY4DISasters- Resilient communities through awareness and preparedness against the risks of fire, flood, and landslide” (Yangın, sel ve heyelan risklerine karşı farkındalık ve hazırlıklar yoluyla dirençli topluluklar) başlıklı uluslararası proje desteklenmeye uygun bulunmuştur. Proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenecektir. Proje'de lider kuruluş olan Gebze Teknik Üniversitesi ile birlikte Türkiye'den Kocaeli İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi; İtalya'dan LARES Italia – National Union of Civil Protection Experts ve Training 2000 psc; Yunanistan’dan OIKOPOLIS- Ecological Cultural Association of Chaidari; ve Gürcistan'dan Digiway kurumları yer almaktadır. GTÜ proje ekibi Prof. Dr. Selçuk Toprak, Prof. Dr. Banu Çetin, Doç. Dr. Burak Aydoğan, Doç. Dr. Çiğdem Balçık, Araş. Görevlileri Oğuz Dal ve Tahsin Görmüş'ten oluşmaktadır. 4 farklı ülkeden 7 ortağın yer aldığı bu projedeki ortaklar afet önleme, azaltma, hazırlık, müdahale ve kurtarma, yetişkinlerin eğitimi, öğrenme ve eğitim için teknolojiler ve materyaller geliştirme ve toplumda dezavantajlı gruplar dahil tüm kesimleriyle birlikte çalışma, eğitim, öğretim ve araştırma gibi çok farklı konularda tecrübeleriyle öne çıkmaktadır.  

 

Günümüzde özellikle iklim değişikliği nedeniyle afet risklerinin daha da artması beklenmekte ve aşırı olayların giderek daha fazla can ve mal kaybına neden olduğu gözlemlenmektedir. Ayrıca toplumlar iyileşmesi daha uzun süren çevre sorunlarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Desteklenen proje, bu tür olumsuzluklarla karakterize edilen sel, heyelan ve yangın gibi afetlere karşı çözümlere katkı amacıyla çok kritik bir zamanda faaliyetlerine başlayacaktır. Projenin Koordinatörü Prof. Dr. Selçuk Toprak, afet azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme ile ilgili yeterlilikler geliştirilirse ve vatandaşların farkındalığı, bilgisi ve algısı değiştirilirse afet kaynaklı ortaya çıkan olumsuz etkilerin bazılarının önemli ölçüde azaltılabileceğini belirterek projenin çıktılarının bu amaca hizmet edeceğini belirtti. Günümüzde gerçekleşen afetlerin büyüklüğü tekil olarak başedilebilir seviyelerin çok üstünde olmakta ve bu nedenle toplumları oluşturan tüm kurum ve kuruluşlar ile her bir vatandaşın gönüllü olarak topyekün hazırlanmasını ve bilinçlenmesini zorunlu kılmaktadır. Prof. Toprak, 2 yıl sürecek projenin bazı amaçlarını şöyle özetledi:  Proje çıktıları ile AFAD'ın "toplumsal farkındalığı artırarak afet ve acil durumlara karşı sürekli hazırlıklı olma" hedefinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunma; toplulukların afetlere karşı direncini ölçmek için metodolojiler sunmak; ortak ülkeler ve diğer ülkelerden afet azaltma, hazırlık, müdahale ve kurtarma iyi uygulamalarının paylaşılması; Avrupa'da afetler için gönüllü ağlarının güçlendirilmesi ve vatandaşların gönüllülük faaliyetlerine katılmaları ve eğitimleri için bilinçlendirilmesi; hedef gruplar için üç farklı afet türü ile ilgili yenilikçi eğitim modülleri ve platformun geliştirilmesi; ve her bir afete yönelik olarak akıllı sistemlerde çalışan dijital oyunların oluşturulması. Yeni yıl öncesinde başlayacak proje’nin yaygın etkisinden dolayı projenin faaliyet süresi içerisinde ve sonrasında ulusal ve uluslararası pek çok dış paydaşla da yoğun etkileşim beklenmektedir. 

 

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum