gtu_logo

Atıkların Etkisini Azaltma Proje Toplantısı Polonya'da Gerçekleştirildi

23.11.2021

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) koordinatörlüğünde, Prof. Dr. Selçuk TOPRAK yürütücülüğünde devam eden AB projesinin uluslararası 2. ortak toplantısı 17-19 Kasım 2021 tarihlerinde Polonya'nın Silesian bölgesinde Gliwice kentinde gerçekleştirildi. Proje, vahşi katı atık depolama sahalarını iyileştirerek çevre ve su kaynaklarına yönelik tehlikeleri azaltmak için akıllı karar destek sistemleri geliştirmeyi hedeflemektedir.   Bu toplantıda 5 ülkeden bir araya gelen 9 ayrı kuruluşun temsilcileri projenin ortaya çıkaracağı ürünlerin en faydalı bir şekilde geliştirilmesi için görüş alışverişinde bulundular. Toplantıya ev sahipliği yapan Silesian Teknoloji Üniversitesi, 1945 yılında Polonya'nın en sanayileşmiş bölgesi ve Avrupa'nın en sanayileşmiş yerlerinden biri için bir bilimsel ve eğitim tesisi olarak kurulmuştur. Bölgede önemli bir kültürel ve fikir oluşturucu rol oynayan Silesian Teknoloji Üniversitesi, Bilim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı tarafından düzenlenen "Mükemmellik Girişimi-Araştırma Üniversitesi" yarışmasının kazananları olan 10 Polonya üniversitesinden oluşan prestijli gruba dahil olmuştur. Bu uluslararası proje Avrupa Birliği ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenmektedir.

SMART-ENVI (Akıllı-Çevre) kısa başlıklı projede Türkiye, İtalya, Bulgaristan, Romanya ve Polonya'dan üniversite, belediye ve özel firmaları temsil eden 9 ayrı ortak kuruluş yer alıyor. Bunlar, Gebze Teknik Üniversitesi (Yürütücü), Pamukkale Üniversitesi, Fano Büyükşehir Belediyesi (İtalya), Denizli Büyükşehir Belediyesi, Training 2000 (İtalya), Silesian University of Technology (Polonya), Sofia University St. Kliment Ohridski (Bulgaristan), Research and Development Biointech (Bulgaristan), Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti (Romanya) olarak sıralanıyor. Proje içerisinde yer alan sosyal ortaklar ise Network of Municipalities in the Apennine Mountains (İtalya), Gebze İnşaat Mühendisleri Odası, ECO Knowledge GT (Bulgaristan), Denizli Çevre Mühendisleri Odası, Research Organization and Manufacture of Bioproducts (Bulgaristan) ve Polish Society of Circular Economy (Polonya)'dır. Bu uluslararası projede, Gebze Teknik Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümlerinden Prof. Dr. Selçuk TOPRAK, Prof. Dr. Banu ÇETİN, Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem BALÇIK ve Araş. Gör. Oğuz DAL yer almaktadır. Başlangıcını yaz aylarında yapan proje, https://smart-envi.gtu.edu.tr/ web sayfasından faaliyetlerini topluma sunmaya başlamıştır. Toplantı sonrasında ev sahipleri Prof. Dr. Prof. Krzysztof PIKOŃ ve Yard. Doç. Magdalena BOGACKA'ya teşekkür eden Prof. TOPRAK bir sonraki toplantının Bulgaristan'da gerçekleştirileceğini ve 2 yıl içerisinde tamamlanacak projenin sonuçlarının ortak ülkelerde çalıştaylar ve Gebze Teknik Üniversitesinde geniş katılımlı kapanış toplantı ve konferansıyla paylaşılacağını belirtti.