Akademisyenlerimiz Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde

04.11.2021 

 

Gebze Teknik Üniversitesinde (GTÜ) görevli öğretim üyeleri, dünyadaki en başarılı bilim insanları listesinde yer aldılar. 

 

Stanford Üniversitesi bilim insanlarından Prof. Dr. John P. A. Ioannidis ve araştırma ekibi tarafından hazırlanan “Standartlaştırılmış Atıf Göstergelerine Göre Güncellenmiş Bilim Yazarları Veri Tabanları” (Updated science-wide author databases of standardized citation indicators) isimli çalışma  2021 yılı için güncellenerek PLOS Biology dergisinde yayımlandı.  

 Dünyanın en etkili 100 bin bilim insanının 22 anabilim dalı ve 176 alt bilim dalında listelendiği çalışma, Stanford Üniversitesi’nin koordinasyonunda yaklaşık 7 milyon araştırmacı üzerinde yürütüldü. Bilim insanlarının kariyer boyu atıf etkileri ve 2020 yılı atıf etkileri dikkate alınarak yapılan değerlendirmelerin güncellenmiş analizini içeren bu çalışmada hesaplanan kompozit atıf indeksine göre tüm alanlarda ilk 100 bin arasında veya alanında ilk yüzde 2’lik dilimde bulunan dünyanın en etkili bilim insanları listelendi. 

Listede GTÜ akademisyenleri Prof. Dr. Mehmet KOBYA, Prof. Dr. Hüsnü Yıldırım ERBİL, Prof. Dr. Erhan DEMİRBAŞ, Prof. Dr. Vefa AHSEN, Prof. Dr. Taşkın KAVZOĞLU, Prof. Dr. Mahmut DURMUŞ, Prof. Dr. Mehmet MELİKOĞLU, Prof. Dr. Rezan DEMİR ÇAKAN. Prof. Dr. Erchan APTOULA, Prof. Dr. Metin USTA, Prof. Dr. Murat ÖZDEMİR, Prof. Dr. Babür Özdemir ve Doç. Dr. Emel Kuram yer aldı. 

Çalışmada kariyer boyu etki ve yıllık etki listelerinde yer alan öğretim üyeleri ve çalışma alanları şöyle: 

 GTÜ Rektör Yardımcısı ve GTÜ Temel Bilimler Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan DEMİRBAŞ, Su ve atıksu giderimlerinde elektrokimyasal prosesler (elektrokoagülasyon ve elektrooksidasyon); aktif karbon üretimi ve adsorpsiyon; endüstriyel atık ve deniz sularında ağır metalleri algılayan ağır metal sensörü: sebzelerde pestisit kalıntılarını algılayan elektrokimyasal pestisit sensörü, hastalıkları algılamalarda biyosensörlerin geliştirilmesi ve yenilenebilir enerji alanlarında  çalışmalarını yürütmektedir.   

GTÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Harita Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taşkın KAVZOGLU, veri madenciliği ve Makine Öğrenme algoritmalarının uzaktan algılanmış görüntülere (İHA  ve uydu görüntüleri) uygulanması, Derin öğrenme modellerinin optimizsyonu, heyelan risk haritalanmasında yapay zeka uygulamaları, nesne tabanlı görüntü analiz teknikleriyle bilgi çıkarımı, kent bilgi sistemleri ve envanter yönetim bilgi sistemlerinin kurulması çalışmalarını yürütmektedir. 

 

GTÜ Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr.  Rezan DEMİR ÇAKAN, enerji depolama sistemlerinin geliştirilmesi, şarj edilebilir pil teknolojileri (Li-iyon, Na-iyon, Li-S, sulu elektrolit sistemler), elektrot malzemelerinin eldesi ve yapısal analizleri, elektrokimyasal hidrojen depolama, hidrotermal karbonizasyon, adsorpsiyon çalışmaktadır. 

 

GTÜ Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet MELİKOĞLU, Enerji-Gıda-Su ilişkisi nezdinde Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi konularında teorik, deneysel ve modelleme çalışmalarımı sürdürmektedir. 

 

GTÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet KOBYA, Su ve atıksu arıtım teknolojileri konularında yaptığım çalışmalar; elektrokimyasal proseslerin (elektrokoagülasyon ve elektrooksidasyon) su ve atıksu arıtım uygulamaları, elektrokimyasal prosesler için reaktör ve uygun elektrotların geliştirilmesi, ileri atıksu arıtım proseslerinin geliştirilmesi ve konvansiyonel arıtım prosesleri ile entegrasyonu çalışmaları, elektrokoagülasyon prosesi ile doğal sulardan arsenik giderimi, doğal ekosistemlerde sediment ve su kirliliği ile ilgili problemlerin incelenmesi çalışmalarını yürütmekte ve  düzenli katı atık sızıntı suyu arıtım tesislerinin membran konsantrelerinin elektrooksidasyon prosesi ile arıtılması için reaktör ve proses geliştirilmesi, elektrooksidasyon prosesleri için daha etkin elektrotlar geliştirilmesi ve uygulamaları, atıksulardan oksidasyonu zor organik maddelerin gideriminde kullanılacak ileri oksidasyon proses katalizörleri geliştirmektedir. 

 

GTÜ Temel Bilimler Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut DURMUŞ, Fotodinamik terapi yöntemi ile kanser hastalığının tedavisi için yeni anti-kanser ajanların geliştirilmesi.  Hastalıkların erken evre teşhisi ile gıdalarda kalabilen zararlı kimyasalların tespiti için optik ve elektrokimyasal sensör platformlarının geliştirilmesi. Yenilenebilir enerji kaynaklarından güneşten enerji elde etmek için yeni nesil güneş pillerinin geliştirilmesi konularında çalışmalarını sürdürmektedir. 

 

GTÜ Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Gıda Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat ÖZDEMİR, polimer teknolojileri, kompozitler ve nano malzemeler, polimer yüzey modifikasyonları, katalizörler, ekstrüzyon teknolojisi, istatistiksel proses optimizasyonu, gıda işleme ve muhafaza mühendisliği, gıda ambalajlama ve fitokimyasallar konularında çalışmalarını sürdürmektedir. 

 

GTÜ Bilişim Teknolojileri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erchan APTOULA, görüntü çözümleme ve bilgisayarla görü üzerine renkli, multi ve hiperspektral görüntüler kullanarak çalışmaktadır. Uygulama alanları, uzaktan algılanmış görüntülerden geniş ölçekli arazi kullanım haritalarının üretimini, göllerin su kalitesi kestirimini, içerik tabanlı erişimi, sanayi ortamına yönelik tanıma, ve çeşitli akıllı/hassas tarım konularını kapsamaktadır. 

 

GTÜ Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin USTA,  Fiziksel Metalürji Alüminyum ve alaşımları 6xxx Al ekstrüzyon alaşımı Bor,silis,karbür,nitrür,oksit türü sert kaplamalar Metaller, biyomalzemeler FeAl ve TiAl intermetallikler Proses geliştirme üzerine çalışmalar yürütmektedir. 

 

GTÜ Temel Bilimler Fakültesi Kimya Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vefa AHSEN, genel olarak kimyasal gaz sensörü, Kanserli hücrelerin yan tesiri olmadan yok etmeye yarayan Fotodinamik terapi yöntemi için etkin fotosensitizer özellikli bileşiklerin geliştirilmesi, bazı vicinal dioksim ve türevlerinin platin komplekslerinin sentezi ve çeşitli kanser türlerine karşı in vitro testlerinin yapılması konuları üzerine çalışmaktadır. 

 

GTÜ Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yıldırım ERBİL, Temas açısı-yüzey gerilim teorisinin, ve damla buharlaşması modellenmesinin yeni denklemler ile geliştirilmektedir. Polimerlerin yüzey modifikasyonu ile suyu ve buzu iten yüzey kaplamalarının sentezi. Gemi boyaları üzerinde deniz yosunu oluşumunun azaltılması. Emülsiyon kopolimerizasyonu. Grafen filament sentezi. 3 boyutlu baskı ile elde edilen polimer yüzeylerin modifikasyonu çalışmalarını yürütmektedir. 

GTÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Babür ÖZÇELİK, çalışmalarını Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat, CNC Tezgahlar ve programlama, Talaşlı imalat ve Kesici takımlar, Plastik enjeksiyon ve dövme kalıpçılığı, Plastik malzemeler ve mekanik özellikleri üzerine yapmaktadır. 

GTÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emel KURAM, çalışmalarını  Talaşlı İmalat, Kesici Takımlar ve Aşınma, Deneysel Tasarım Teknikleri, Mekanistik Modelleme, Polimerler,Polimerlerin Mekanik Özellikleri, Plastik Enjeksiyon Kalıpçılığı, Mikro İmalat üzerine yapmaktadır.

Kaynak:  https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.3000918 

               https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/3 

 

Haber ve Fotoğraflar: GTÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü  

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum