Akademisyenlerimizin Deprem Araştırmalarına TÜBİTAK Desteği

15.07.2021

"1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” nın “Deprem Araştırmaları Çağrısı” kapsamında projelerin bilimsel değerlendirme süreci tamamlanarak sonuçlar açıklandı. GTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünden iki akademisyenimizin projesi desteklenmeye hak kazandı

Bu kapsamda GTÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ahu MUTLU’nun “AZ-ORTA KATLI KONUT YAPILARINDA AFET ETKİLERİNİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME ULUSAL AĞININ KURULMASI” başlıklı projesi destek aldı. Proje: Yapıların eş zamanlı olarak dinamik karakteristiklerindeki değişimlerin izlenmesi olası tehlikeli durumların tespit edilmesi açısından önemlidir. Bu amaçla kullanılacak olan cihaz, proje kapsamında MikroElektroMekanik Sensörler (MEMS) tabanlı olarak üretilecektir. Cihaz, konumlandığı yapı özelinde yapacağı hesaplar ile elde ettiği veriyi kurulacak veri merkezine iletecek ve yapıda meydana gelecek iç veya dış yükler etkisinde hakim frekans değişimi veri merkezinde tespit edilecektir. Akıllı Şehirler Sistemine Yönelik Nesnelerin İnterneti Uygulamaları kapsamında üretimi yapılacak 20 adet cihaz ve iki ayrı noktada kurulacak veri merkezi ile cihazlardan merkeze veri aktarımı sağlanacak, merkezde çalışacak karar alma algoritmaları ile afet olması veya olmaması durumunda, yapısal hasarın göstergesi olan hakim frekanstaki değişim ile ilgili bilgi üretilecektir. Bu bilginin yetkililere/karar mekanizmalarına (AFAD-Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi’ne (AYDES) iletilmesi de mümkün olacaktır. Projenin en güçlü yanı maliyet etkin, sürdürülebilir kentleşme açısından toplumsal farkındalık yaratacak etkiye sahip bir yerel ağ uygulaması olmasıdır.

 

Aynı kapsamdaki bir diğer proje ise GTÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Anıl DİNDAR’ın “BETONARME ÇERÇEVE SİSTEMLER İÇİN ENERJİ ESASLI SİSMİK TASARIM VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ" başlıklı projesi oldu.

Proje: Mühendislik hesaplarında vektörel büyüklükler daha çok dikkate alındığından enerji gibi skaler bir büyüklüğün doğrultu bilgisi içermemesi ve dolayısıyla mühendislik uygulamalarında kullanılması bugüne kadar mümkün olmamıştır. Yakın zamanda, enerji esaslı tasarım konusunda yeterli sayıda gelişme göstermesi halinde, 2030’lu yıllarda hazırlanacak olan EuroCode’ların içinde enerji esaslı tasarım ve değerlendirme yaklaşımının yer alabileceği ifade edilmiştir. Bu araştırma projesi enerji esaslı tasarım ve değerlendirme yönteminin betonarme çerçeve sistemler için geliştirilmesini içermektedir. Talep ve kapasitenin enerji büyüklükleri ile ifade edilmesinin ardından, güncel yönetmeliklerle karşılaştırma yaparak, enerji esaslı tasarım ve değerlendirme yöntemi önerisinde bulunulacaktır. Projenin amaçlarına başarıyla ulaşılmasıyla uygulamada tasarım ve değerlendirme konularında uzman mühendis ve tasarımcılar için daha pratik, tutarlı ve hassasiyet seviyesi yüksek bir analitik yaklaşım ortaya konmuş olacaktır.

Haber: GTÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum