gtu_logo

Akademisyenimize TÜBİTAK 2209-B desteği

04.03.2021

GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Özbil danışmanlığında, TÜBİTAK 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği Programı kapsamında 'Epileptik Ensefalopati Hastalığı Mutasyonlarının Hesapsal Analizi' başlıklı proje desteklenmeye hak kazandı.

 

Sinem Nur Açıkgöz ve Nurgül Kaya’nın araştırmacı olarak görev alacağı, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Özbil ve GEEN Biotechnology firması danışmanlığında yürütülecek ‘Epileptik Ensefalopati Hastalığı Mutasyonlarının Hesapsal Analizi’ başlıklı TÜBİTAK 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği Programı projesi kabul edildi. Proje insan hayatı için tehlike oluşturan epileptik ensefalopati hastalığına sebebiyet veren ve KCNQ2 kanalı üzerinde bulunduğu belirtilen baskın-negatif etkisi olan iki mutasyonun (S4 bölgesindeki ve R213Q ve por bölgesinde bulunan T274M) kanal yapısına yapısal etkilerinin moleküler dinamik simülasyonlarıyla ortaya çıkarılması ve ilaç molekülü retigabinin bağlanmasının mutasyonlardan nasıl etkilendiğinin ortaya çıkarılmasını amaçlıyor. Bu çalışmanın bir sonraki adımında epileptik ensefalopati hastalığına karşı daha etkili bir ilaç molekülü dizaynı çalışmalarına ışık tutulacak. 

 

GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Özbil, GTÜ’de  moleküler dinamik ve moleküler yanaştırma simülasyonları başta olmak üzere hesaplamalı kimya tekniklerini uygulayarak biyomoleküllerin birbiriyle olan etkileşimlerinin aydınlatılması üzerine çalışmaktadır. Bu çalışmalar nörolojik hastalıkların temelini oluşturan peptit kümelenmesini engelleyecek inhibitör dizaynı, anti-bakteriyel ve anti-viral ilaç molekülü dizaynı, aktif madde taşınımı için küçük peptit dizaynı, çeşitli biyomoleküllerle etkileşecek moleküler baskılama monomerleri dizaynı, protein dinamiği mekanizmalarının ve çeşitli mutasyonların bu dinamik yapıların üzerindeki etkilerinin aydınlatılması gibi birçok farklı alanda ilerlemektedir.    

Haber ve Fotoğraf: GTÜ Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü