GTÜ'den Akademisyenler, Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde

30.11.2020

Gebze Teknik Üniversitesinde (GTÜ) görevli öğretim üyeleri, dünyadaki en başarılı bilim insanları listesinde yer aldılar.

Stanford Üniversitesi bilim insanlarından Prof. Dr. John P. A. Ioannidis ve araştırma ekibi tarafından hazırlanan, farklı alt disiplinlerde dünyadaki 7 milyon bilim insanı arasından ilk yüzde 2'lik dilime giren 160 bin kişiden oluşan liste Plos Biology Dergisi'nde yayımlandı.

Bilimsel makalelerin, atıf oranlarının, yazar sırası ve sayısı gibi kriterlerin, kompozit indikatör bilimsel etki endeksi kullanılarak değerlendirmeye alındığı araştırma, Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda’dan bilim insanlarının yer aldığı bir komisyon tarafından gerçekleştirildi.

Liste hazırlanırken bilim insanlarının h-indeksi, yayın ve atıf sayısı gibi önemli ölçütler göz önüne alınarak 22 bilimsel alan* ve 176 alt alanda sıralama yapıldı.

Çalışmada, 1996-2019 yılları arasında en az 5 makale yayınlamış olan yaklaşık 7 milyon araştırmacının tüm akademik kariyerleri boyunca yaptığı çalışmalar incelenerek 159 bin 684 bilim insanı listelendi. Türkiye'den 614 bilim insanının yer aldığı listede GTÜ'den de 8 akademisyen bulunuyor.

Listede, Mühendislik Fakültesinden 5, Temel Bilimler Fakültesinden 3 öğretim üyesi yer aldı.

Bölüm bazında ise Çevre Mühendisliğinden 1, Kimya Mühendisliği ile Kimyadan 3'er, Harita Mühendisliğinden 1 öğretim üyesi listeye girdi.

Listede yer alan öğretim üyelerinin adları şöyle:

"Prof. Dr. Mehmet KOBYA, Prof. Dr. Hüsnü Yıldırım ERBİL, Prof. Dr. Erhan DEMİRBAŞ, Prof. Dr. Vefa AHSEN, Prof. Dr. Taşkın KAVZOĞLU, Prof. Dr. Mahmut DURMUŞ, Prof. Dr. Mehmet MELİKOĞLU, Prof. Dr. Rezan DEMİR ÇAKAN.” 

Konu hakkında bir açıklama yapan GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN, “Türkiye’nin Araştırma Üniversitesi GTÜ, ülkemizin hedefleri doğrultusunda her zaman üstüne düşeni yapmayı sürdürmektedir. Ülkemizin sahip olduğu teknoloji ve bilimin çıtasını yükseltmek içinde özveri ile çalışan değerli akademisyenlerimizi kutluyorum, bizlere yaşattıkları bu gurur tabloları için  onlara teşekkür ediyorum.” ifadesinde bulundu.

 

GTÜ’de öğretim üyeliği yapan ve “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesine” giren akademisyenlerin çalışma konuları şöyle:

GTÜ Temel Bilimler Fakültesi Kimya Bölümü Prof. Dr. Vefa AHSEN, genel olarak kimyasal gaz sensörü, Kanserli hücrelerin yan tesiri olmadan yok etmeye yarayan Fotodinamik terapi yöntemi için etkin fotosensitizer özellikli bileşiklerin geliştirilmesi, bazı vicinal dioksim ve türevlerinin platin komplekslerinin sentezi ve çeşitli kanser türlerine karşı in vitro testlerinin yapılması konuları üzerine çalışmaktadır.

GTÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Harita Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taşkın KAVZOGLU, veri madenciliği ve Makine Öğrenme algoritmalarının uzaktan algılanmış görüntülere (İHA  ve uydu görüntüleri) uygulanması, Derin öğrenme modellerinin optimizsyonu, heyelan risk haritalanmasında yapay zeka uygulamaları, nesne tabanlı görüntü analiz teknikleriyle bilgi çıkarımı, kent bilgi sistemleri ve envanter yönetim bilgi sistemlerinin kurulması çalışmalarını yürütmektedir.

 

GTÜ Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr.  Rezan DEMİR ÇAKAN, enerji depolama sistemlerinin geliştirilmesi, şarj edilebilir pil teknolojileri (Li-iyon, Na-iyon, Li-S, sulu elektrolit sistemler), elektrot malzemelerinin eldesi ve yapısal analizleri, elektrokimyasal hidrojen depolama, hidrotermal karbonizasyon, adsorpsiyon çalışmaktadır.

 

GTÜ Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet MELİKOĞLU, Enerji-Gıda-Su ilişkisi nezdinde Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi konularında teorik, deneysel ve modelleme çalışmalarımı sürdürmektedir.

 

GTÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet KOBYA, Su ve atıksu arıtım teknolojileri konularında yaptığım çalışmalar; elektrokimyasal proseslerin (elektrokoagülasyon ve elektrooksidasyon) su ve atıksu arıtım uygulamaları, elektrokimyasal prosesler için reaktör ve uygun elektrotların geliştirilmesi, ileri atıksu arıtım proseslerinin geliştirilmesi ve konvansiyonel arıtım prosesleri ile entegrasyonu çalışmaları, elektrokoagülasyon prosesi ile doğal sulardan arsenik giderimi, doğal ekosistemlerde sediment ve su kirliliği ile ilgili problemlerin incelenmesi çalışmalarını yürütmekte ve  düzenli katı atık sızıntı suyu arıtım tesislerinin membran konsantrelerinin elektrooksidasyon prosesi ile arıtılması için reaktör ve proses geliştirilmesi, elektrooksidasyon prosesleri için daha etkin elektrotlar geliştirilmesi ve uygulamaları, atıksulardan oksidasyonu zor organik maddelerin gideriminde kullanılacak ileri oksidasyon proses katalizörleri geliştirmektedir.

 

GTÜ Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yıldırım ERBİL, Temas açısı-yüzey gerilim teorisinin, ve damla buharlaşması modellenmesinin yeni denklemler ile geliştirilmektedir.Polimerlerin yüzey modifikasyonu ile suyu ve buzu iten yüzey kaplamalarının sentezi. Gemi boyaları üzerinde deniz yosunu oluşumunun azaltılması. Emülsiyon kopolimerizasyonu. Grafen filament sentezi. 3 boyutlu baskı ile elde edilen polimer yüzeylerin modifikasyonu çalışmalarını yürütmektedir.

 

GTÜ Rektör Yardımcısı ve GTÜ Temel Bilimler Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan DEMİRBAŞ, Su ve atıksu giderimlerinde elektrokimyasal prosesler (elektrokoagülasyon ve elektrooksidasyon); aktif karbon üretimi ve adsorpsiyon; endüstriyel atık ve deniz sularında ağır metalleri algılayan ağır metal sensörü: sebzelerde pestisit kalıntılarını algılayan elektrokimyasal pestisit sensörü, hastalıkları algılamalarda biyosensörlerin geliştirilmesi ve yenilenebilir enerji alanlarında  çalışmalarını yürütmektedir.  

 

GTÜ Temel Bilimler Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut DURMUŞ, Fotodinamik terapi yöntemi ile kanser hastalığının tedavisi için yeni anti-kanser ajanların geliştirilmesi.  Hastalıkların erken evre teşhisi ile gıdalarda kalabilen zararlı kimyasalların tespiti için optik ve elektrokimyasal sensör platformlarının geliştirilmesi. Yenilenebilir enerji kaynaklarından güneşten enerji elde etmek için yeni nesil güneş pillerinin geliştirilmesi konularında çalışmalarını sürdürmektedir.

  • Söz konusu araştırmada ele alınan bilim dalları: Tarım, Balıkçılık ve Ormancılık, Yapılı Çevre ve Tasarım, Etkinleştirme ve Stratejik Teknolojiler, Mühendislik, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, İletişim ve Metin Çalışmaları, Tarihsel Çalışmalar, Felsefe ve Teoloji, Görsel ve Gösteri Sanatları, Ekonomi ve İşletme, Sosyal Bilimler, Biyomedikal Araştırma, Klinik ilaç, Psikoloji ve Bilişsel Bilimler, Halk Sağlığı ve Sağlık Hizmetleri, Biyoloji, Kimya, Yer ve Çevre Bilimleri, Matematik ve İstatistik, Fizik ve Astronomi.

 

Veri tabanının ve araştırma sonuçlarının ilan edildiği listeyi incelemek için tıklayınız. 

Haber ve Fotoğraflar: GTÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

 

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum