MİM 441 Yapı Uygulama Tasarımı Dersini alan öğrencilerin dikkatine;

MİM 441 Yapı Uygulama Tasarımı Dersini alan öğrencilerin dikkatine;

 

2019-2020 Güz Dönemi

MİM 441 Yapı Uygulama Tasarımı Dersi 23.09.2019 tarihinde saat: 13.00-15.00 arasında N Blok- Z13 Atölyesinde yapılacaktır.

Dönem içinde uygulama projesi hazırlanacak olan projenin seçimi için öğrencilerden istenilenler:

* Öğrencilerin proje MIM 221- MIM 222 Mimari Tasarım III- IV’ te (konut vb.) çalıştıkları yapılara ait vaziyet, plan, kesit, görünüş vb. (ölçekli) bilgileri içeren A3 normunda çıktılar

* Bu projelere alternatif olarak beğendikleri iki konut projesine (orta büyüklükte) ait vaziyet, plan, kesit, görünüş vb. (ölçekli) bilgileri içeren A3 normunda çıktıları getirmeleri gerekmektedir.

 NOT: Seçilen projeler en az iki katlı, 75-100 m2 oturum alanlı ve ayrık nizamda olmalıdır. Projelerin yeri (ilçe, şehir) belirlenmiş olmalıdır.  

NOT: 23.09.2019 tarihinde seçilen projeye ait künye bilgilerinin ve çizimlerinin A4 formatında Araş. Gör. Özge Esener’e teslim edilmesi gerekmektedir.