2021-2022 Bahar Dönemi GTÜ Mimarlık Anabilim Dalı Lisansüstü Giriş Sınavlarına Katılacak Adayların Bilgisine!

2021-2022 Bahar Dönemi GTÜ Mimarlık Anabilim Dalı Lisansüstü Giriş Sınavlarına Katılacak Adayların Bilgisine!

Fen Bilimleri Enstitüsü duyurularında da belirtildiği üzere GTÜ Mimarlık Anabilim Dalı Lisansüstü giriş sınavlarının; Doktora Programı için 27 Ocak 2022 tarihinde saat 10.00’da, Tezli YL ve Tezsiz YL Programları için 28 Ocak 2022 tarihinde saat 10.00’da uzaktan (online) olarak başlatılması planlanmaktadır. İlgili sınavlara katılacak adayların;

1. Başvuru koşullarını sağlayarak ön değerlendirmeleri geçmiş olmaları,

2. Bu koşullardan biri olan dil koşulunu sağlamayan ya da herhangi bir dil belgesi teslim etmeyen adayların, 25 Ocak 2022 tarihinde GTÜ tarafından gerçekleştirilecek lisansüstü dil yeterlilik sınavından doktora için 65 ve üstü, Tezli YL için 60 ve üstü puan almış olmaları gerekmektedir. Tezsiz YL programında yabancı dil puanı aranmaz.

Belirtilen koşulları sağlayan adayların, aşağıda yapılan bilgilendirmeleri dikkate almaları önem arz etmektedir.

 

Lisansüstü Giriş Sınavları öncesinde:

1. Mimarlık Doktora, Tezli YL ve Tezsiz YL sınavlarına katılacak adayların, giriş sınavları için istenen portfolyo, referans mektubu, niyet mektubu gibi ek belgeleri, sınavdan önce temin etmeleri ya da online olarak düzenlemeleri beklenmektedir. Giriş sınavlarına katılabilmek için lisansüstü programlarda istenen ek belgeler başvuru duyurusunda yer almaktadır.

Giriş sınavlarına katılabilmek için istenen ek belgelerin aşağıda belirtilen tarih ve saatlere kadar belirtilen adreslere e-posta ile ulaştırılması gerekmektedir:

a) Doktora programı başvuruları için en geç 26 Ocak 2022 saat 17.30’a kadar

mimarlikdoktora@gtu edu.tr

b) Tezli YL programı başvuruları için en geç 27 Ocak 2022 saat 10.00’a kadar

mimarliktezliyl@gtu.edu.tr

c) Tezsiz YL programı başvuruları için en geç 27 Ocak 2022 saat 10.00’a kadar

mimarliktezsizyl@gtu.edu.tr

2. İstenen ek belgelerin gönderiminde, konunun aday başvuru no_ad_soyad_portfolyo ya da aday başvuru no_ad_soyad_referans gibi isimlendirmeler yapılarak gönderilmesi beklenmektedir.

3. İstenen belgelerden portfolyonun çözünürlüğünün en az 150 dpi olması ve dosya boyutunun e-postalanabilir nitelikte olması önem taşımaktadır.

4. İstenen belgelerden referans mektupları için aşağıda linki verilen sayfada eğitim ve öğretim formları bölümünde yer alan FR 0575 kodlu Mimarlık Anabilim Dalı Lisansüstü Giriş Sınavlarında Kullanılması Önerilen Referans Mektubu isimli Türkçe ya da aynı kodlu İngilizce formların kullanılması gerekmektedir. Ayrıca, referans mektuplarının ‘referansı veren kişinin kurumsal e-posta adresinden’ yukarıda belirtilen programlara uygun adreslere, belirtilen son tarihlere kadar gönderilmesi gerekmektedir.

 

FR kodlu form için:

http://www.gtu.edu.tr/kategori/2382/0/display.aspx?languageId=1

 

Lisansüstü Giriş Sınavlarının yapılma süreci hakkında:

1. Lisansüstü giriş sınavlarının yapılma süreci GTÜ Senatosunun ve Anabilim Dallarının, içinde bulunulan Covid-19 dönemi için Lisans/Lisansüstü sınavları ile ilgili aldığı kararlar ve belirledikleri kurallar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

2. Bu anlamda uzaktan (online) olarak yapılması planlanan sınavlarda, MS Teams programı kullanılacaktır.

3. Adayların başvuruda vermiş oldukları e-posta adreslerine sınavdan önceki gün, sınav günü ve saatine uygun bir toplantı davet linki gönderilecek olup, adayların sınavlara eş zamanlı ve Konuk Katılımcı olarak katılmaları sağlanacaktır.

4. Adayların sınava (mülakat) giriş günü ve saati önceden belirlenecek olup, ön değerlendirmeyi geçmeleri durumunda e posta aracılığı ile kendilerine bildirilecektir (Bu bildirim genellikle GTÜ İngilizce dil sınavından sonra yapılmaktadır).

5. Adaylar sınava bireysel giriş saatlerinde giriş yapacaktır. Bu yolla, sınav süresinde platformda sadece adayın ve jüri üyelerinin bulunması sağlanmaktadır. Adayların sınav süresince e-postalarının ve bilgisayarlarının başında hazır bulunmaları, gerektiğinde adaylarla iletişimin sağlanabilmesi ve sınava katılımlarının sağlanabilmesi açılarından önem taşımaktadır.

6. Sınavla ilgili tüm süreçler kayıt altına alınacaktır.

 

Lisansüstü Giriş Sınavlarının sonuçlarının ilanı:

Sınav sonuçları, başvuru duyurusunda yer alan ilgili tarihe kadar GTÜ web sayfası üzerinden açıklanmaktadır.

 

Başvuru süreçleri ile ilgili sorularınız için:

Doç Dr. Fitnat CİMŞİT KOŞ (Doktora Programı Koordinatörü)

fcimsitkos@gtu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Seher GÜZELÇOBAN MAYUK (Tezli YL Programı Koordinatörü)

sgmayuk@gtu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Sedef ÖZÇELİK (Tezsiz YL Programı Koordinatörü)

sozcelik@gtu.edu.tr

 

Duyuruyu pdf dosyası olarak aşağıdaki link üzerinden de görüntüleyebilirsiniz.

2021-2022 Bahar Dönemi GTÜ Mimarlık Anabilim Dalı Lisansüstü Giriş Sınavlarına Katılacak Adayların Bilgisine!

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum