ARCH 471 ANALYSIS OF HISTORIC BUILDING DERSİNİ ALACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

ARCH 471 ANALYSIS OF HISTORIC BUILDING DERSİNİ ALACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

 

Normal koşullar altında ilk haftaları sahada yürütülen bir ders olan ARCH 471 Analysis of Historic Building (Tarihi Yapı Çözümleme) dersi, içinde bulunduğumuz pandemi dolayısıyla GTÜ Senatosu’nun 27.08.2020 tarihinde almış olduğu karar gereği çevrimiçi olarak yürütülecektir.

 

Bu kapsamda, dersi alacak öğrencilerin yakın çevrelerinde ulaşabilecekleri bir tarihi yapı üzerinde belgeleme ve analiz çalışmaları yapmaları kararlaştırılmıştır. Yapı seçiminde ulaşılabilirlik, erişilebilirlik ve güvenlik kriterleri göz önünde bulundurulmalıdır. Yapının yakın çevrede ve kolay ulaşılabilir olması; mümkünse yapının içine girilebilecek olması, tarihi yapının, yapılacak çalışma sırasında güvenlik açısından yıkılma, çökme vb. tehlike oluşturmayacak olması; tercihen niteliksiz onarım geçirmemiş olması ve öğrencinin tek başına çalışabileceği ölçekte bir yapı olması gerekmektedir.

 

Bu çerçevede, ARCH 471 dersi kapsamında seçilecek yapı; öğrencinin tek başına ölçme ve belgeleme çalışmasını yapabileceği küçük ölçekli bir yapı (mescit, cami, ticaret yapısı vb.) ve/veya sadece cepheleri çalışılabilecek daha büyük ölçekli bir yapı olabilir. Yapıda çalışabilmek için aşağıdaki malzemeler temin edilmelidir:

  • 5’lik şerit metre
  • 10’luk veya 20’lik şerit metre
  • A3 Milimetrik kağıt defteri, duralit ve klips
  • İnce kesitli şeffaf su hortumu (10m.)
  • Büyük boy gönye ve/veya marangoz metresi
  • Kâğıt bant, kurşun kalem, silinmez renkli kalemler

 

Seçilen yapının konumu, cephe, plan vb. özelliklerini aktarabilmek için aşağıdaki linkte yer alan bilgi fişinin doldurulması gerekmektedir.  Yapılara ait bilgi fişleri 7 Ekim Çarşamba, saat 15:00’e kadar makaragoz@gtu.edu.tr  mail adresi üzerinden Araş. Gör. Mehmet Ali Karagöz’e ulaştırılmalıdır.

 

Fişte yer alan ada/parsel, tescil vb. bilgilerin mümkün olduğunca çevrimiçi kaynaklar üzerinden aktarılması beklenmektedir. Yapılar ile ilgili kullanılabilecek çevrimiçi kaynaklara örnekler aşağıda sıralanmıştır. Bunlar haricinde, bulunduğunuz kentlerdeki yerel yönetimlerin coğrafi bilgi sistemleri /kent bilgi sistemlerini sorgulayabilirsiniz.  

 

 

 

ARCH 471 ANALYSIS OF HISTORİC BUILDINGS (Yapı tanıtım fişi)