MİM 441 Yapı Uygulama Tasarımı Dersini alan öğrencilerin dikkatine

2020-2021 Güz Dönemi

MİM 441 Yapı Uygulama Tasarımı Dersi 5.10.2020 tarihinde saat: 10.00-12.00 arasında ders ismiyle açılacak TEAMS ekibi üzerinden gerçekleştirilecektir. Ayrıca, öğrenciler ilan edilen gruplara göre ilgili yürütücüleri ile TEAMS üzerinden saat 13.00 itibariyle görüşecektir.   

Dönem içinde uygulama projesi hazırlanacak olan projenin seçimi için öğrencilerden istenilenler:

* Öğrencilerin proje MIM 221- MIM 222 Mimari Tasarım III- IV’ te (konut vb.) çalıştıkları yapılara ait vaziyet, plan, kesit, görünüş vb. (ölçekli) bilgileri içeren pdf veya jpg belgeleri

* Bu projelere alternatif olarak beğendikleri iki konut projesine (orta büyüklükte) ait vaziyet, plan, kesit, görünüş vb. (ölçekli) bilgileri içeren pdf veya jpg belgelerini hazır bulundurmaları gerekmektedir.

* “MIM 441” dersi kapsamında seçilen konut projelerinde aşağıda örneklenen özelliklerin ve farklı önerilerin en az ikisinin uygulanması gerekmektedir. 

Sürdürülebilir yapı

Su etkinliği (yağmur suyunu toplama vb.)

Enerji ve atmosfer (düşük enerjili yapı, yeşil çatı vb.)

Malzeme ve kaynaklar (sertifikalı malzeme kullanımı, yeniden kullanılan veya geri dönüşümlü malzeme, yerel malzeme kullanımı vb.)

İç hava kalitesi (doğal havalandırma, malzeme seçimi vb.)

Tasarımda yenilikçilik (yenilikçi cepheler, yenilikçi sistemler vb.)

 

NOT:

Seçilen projeler en az iki katlı (bodrum+iki kat), max. 75 m2 oturum alanlı ve ayrık nizamda olmalıdır. Taşıyıcı sistem seçimi serbest olup ilk derste konunun düşünülerek gelmesi beklenmektedir. Projelerin yeri (ilçe, şehir) belirlenmiş olmalıdır.  

Öğrencilerin yürütücülerinden onay aldıktan sonra TEAMS kanalında açılacak olan ilgili dosyaya seçilen projeye ait künye bilgilerini ve çizimlerini pdf veya jpg olarak 5.10.2020 tarihinde 17.00’a kadar yüklemeleri gerekmektedir.