2021 Yaz Döneminde Kurum Dışı Staj Hk.

2021 YAZ DÖNEMİ STAJI HAKKINDA

2020-2021 akademik yılının yaz döneminde kurum dışında staj yapmak isteyen öğrencilerimizin https://www.gtu.edu.tr/kategori/2382/0/display.aspx?languageId=1 adresinden temin edebilecekleri başvuru formlarını doldurup imzalayarak mail ile kimya@gtu.edu.tr adresine 3 Mart-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında göndererek staj başvurularını online olarak yapmaları gerekmektedir. 

Başvuru için yukarıdaki web adresinden indirilmesi gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir.

  • FR-0069 Staj Defteri Kapak
  • FR-0075 Staj Yeri Kabul Belgesi
  • FR-0076 Staj Fişi
  • FR-0077 Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Formu
  • FR-0078 Staj Beyan Talep Dilekçesi
  • FR-0080 Staj Değerlendirme Belgesi Anketi
  • FR-0185 Staj Değerlendirme Anketi
  • FR-0336 Temel Bilimler Fakültesi Staj Belgesi (Gönüllü Staj için)
  • FR-0338 Temel Bilimler Fakültesi Staj Zorunluluk Belgesi
  • FR-0549 Staj Saydırma Dilekçesi

>>Staj Yönergesi için Tıklayın