LİSANS ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN: YAZ OKULU VE BÜTÜNLEME SINAVLARI HK.

Üniversitemiz Senatosunun aldığı kararla, bütünleme sınavlarının kaldırıldığını ve yaz okulunun açılacağını lisans öğrencilerimize duyururuz...