2021-2022 Güz Dönemi Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Lisans Üstü Ders Programı

 

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI OKUTULACAK DERSLER 

                        

 

D.Kodu

Ders Adı

Öğretim Üyesi

Dersin Günü

Saati

Yapılış Şekli

FBE 501

Bilimsel Araştırma

Teknikleri ve Yayın Etiği

Doç. Dr. Abdurrahman

Akyol

Sa

14:30-

17:30

 

Hibrit

ENVE 541

Multi Criteria Decision Analysis for Environmental Engineering

Dr. Öğr. Üyesi Emel Topuz

Cuma

09:30-

12:30

 

Hibrit

ENVE 528

Water Chemistry

Prof. Dr. Ahmet

Karagündüz

Çarşamba

09:30-

12:30

Hibrit

ENVE 514

Process Fundamentals of

Environmental Systems

Prof. Dr. H. Cengiz

Yatmaz

Cuma

14:30-

17:30

Hibrit

 

ÇMB552

Endüstriyel Ekoloji ve

Döngüsel Ekonomi

 

Öğr. Gör. Dr.Senem Bayar

Pazartesi

08:30-

11:30

Online

ÇMB 546

Mühendislikte Entegre

Yönetim Sistemleri

Dr. Öğr. Üyesi Murat

Eyvaz

Sa

14:30-

17:30

Hibrit

ÇMB 620

Su ve Atıksu Arıtımında

Membran Teknolojiler

Prof. Dr. Coşkun Aydıner

Perşembe

11:30-

14:30

Hibrit

ENVE 643

Indoor Air Quality

Doç. Dr. Orhan Sevimoğlu

Çarşamba

13:30-

16:30

Online (Sınavlar Yüzyüze

ÇMB 649

Ekserji ve Çevre

Prof. Dr. Mahir İnce

Sa

09:30-

12:30

Online

ENVE 625

Thermochemical Energy

Conversions

Prof. Dr. Murat Doğru

Perşembe

14:30-

17:30

Online

ENVE 653

Sustainable Design

Principles

Prof. Dr. Nihal Bektaş

Sa

08:30-

11:30

Hibrit

ÇMB 627

Çevre Mühendisliğinde Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uygulamaları

Prof. Dr. Ebubekir Yüksel

Cuma

09:30-

12:30

 

Yüzyüze

ÇMB 619

İyonlaştırıcı Radyasyon

ile Arıtım Yöntemleri

Prof. Dr. Mahir İnce

Perşembe

09:30-

12:30

Online

ÇMB 624

Çevre Mühendisliğinde

Moleküller Metotlar

Prof. Dr. Melek Özkan

Pazartesi

14:30-

17:30

Online

ENVE 553

Nature Based Solutions

to Design Circular Cities

Dr.Öğr. Üyesi Derya Ayral

Çınar

Pazartesi

13:30-

16:30

Yüzyüze

ENVE 650

Modelling Tools for

Environmental Engineers

Dr.Öğr. Üyesi İlker

Akmırza

Sa

09:30-

12:30

Online

ÇMB 554

Hibrit Atıksu Arıtım

Teknolojileri

Doç. Dr. Abdurrahman

Akyol

Perşembe

09:30-

12:30

Hibrit

ÇMB 629

Çevre Mühendisliğinde İleri İndirgenme Prosesleri

Prof. Dr. Elif İnce

Çarşamba

13:30-

16:30

Online

ÇMB 524

Yeraltı Sularının Kirlenmesi

Prof. Dr.M.Salim Öncel

Çarşamba

09:30-

12:30

Online

 
 
 

DersKodu

DersinAdı

YapılışŞekli

ÇMB 591

ÇMB 592

Seminer I

Seminer II

Online/Yüz yüze

ÇMB 691

ÇMB 692

Seminer I

Seminer II

Online/Yüz yüze

ÇMB 599 ÇMB 699

Uzmanlık Alan Dersi Uzmanlık Alan Dersi

Online/Yüz yüze

                                  

 

 

 

 

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum