gtu_logo

Poster Sunumu Katılım Sertifikası Son Teslim Tarihi

Değerli Öğrencilerimiz, 

Bölümümüzde gerçekleştirilen Poster Sunumu etkinliğinde sunum yapıp ''Katılım Sertifikası" almayı talep eden öğrencilerimizin en son 15.09.2023 tarihine kadar bölüm sekreterliğinden sertifikalarını almaları gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.