gtu_logo

Mazeret Sınav Dilekçesi

Sınav Mazeret Dilekçesi için tıklayınız ve FR-0068 nolu Formu seçiniz. 

Mazeretinizin belgesini de forma ek yapınız.

muhendislik@gtu.edu.tr email adresine gönderiniz. 

Sınavına mazereti nedeniyle katılamayan öğrencilerin mazeretlerini Dekanlığa bildirme süresi sınav tarihinden itibaren 5 (beş) iş gündür. 
Süresi içerisinde yapılmayan başvurular işleme alınmaz.

 

Mazeret sınavı

MADDE 31 – (1) Haklı ve geçerli nedenlerle sınavlarına giremeyen öğrencilere, fakülte yönetim kurulu kararı ile ve aynı yarıyıl içinde dersi veren öğretim elemanının belirleyeceği gün ve saatte kullanılmak üzere mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencilerin mazeret sınavına girebilmeleri için sınav tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde mazeret dilekçelerini bağlı oldukları fakültenin dekanlığına teslim etmeleri gerekir.