gtu_logo

Ara Dönem Staj Hk.

 

Fakültemiz Lisans Öğrencilerinin 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı ara dönem  tatilinde 20 günlük zorunlu stajlarını yapabilmelerine ilişkin Fakülte Yönetim Kurulunun 26.11.2018 tarih ve 18/45-05 sayılı toplantısında alınan karar aşağıdaki gibidir.

 

KARAR-18/45-05: 20 gün zorunlu stajlarını dönem arası yapmak isteyen Fakültemiz öğrencilerinin talepleri görüşüldü.

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimine göre ara dönem tatili olan 19 Ocak -10 Şubat 2019 tarih aralığında toplam 20 gün zorunlu stajlarını yapamayacak olan Fakültemiz Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği ve Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü öğrencilerine ara dönemde staj yapma imkânı sağlanması amacı ile, Akademik Takvimde Güz Dönemi Final Sınavlarının son tarihi olarak belirlenen 18 Ocak 2019 tarihine final sınavı konulmaması konusunda ilgili Bölümlerin gerekli önlemleri almalarına, staj yapacak öğrencilerin stajer olarak kabul aldıkları firmalarından hafta sonu Cumartesi veya Pazar günü çalıştıklarına ilişkin firma yetkilisi imzalı onaylı belge almaları kaydı ile toplam 20 gün 18 Ocak 2019-10 Şubat 2019 tarih aralığında zorunlu veya isteğe bağlı staj yapmalarının uygun bulunmasına, bu hususun ilgili Bölüm Başkanlıklarına bildirilmesine, Temel Bilimler Fakültesi Dekanlığının bilgilendirilmesine oybirliği ile karar verildi.